Bedrijfsopleidingen Welzijn
De drive om iets te betekenen voor een ander

Bedrijfsopleidingen Welzijn

Mensen van alle leeftijden ondersteunen in de maatschappij en kinderen ontwikkelingsgericht begeleiden en verzorgen. Dat is de drive van uw medewerkers in kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke opvang, bibliotheek en jeugdzorg.

We zorgen er samen voor dat uw medewerkers zich blijven ontwikkelen. Dat is onze drive.

Het verschil maken
Flexibele opvang, meer en scherper toezicht, nieuwe samenwerkingsvormen en hogere kwaliteitseisen zijn thema’s van de dag. Met goed opgeleide medewerkers maakt u het verschil en staat uw bedrijf of organisatie krachtiger. Uw bedrijf wil immers de beste kwaliteit leveren. Onze vakdocenten ontwikkelen en verzorgen opleidingen, cursussen en trainingen zodat uw medewerkers goed met deze thema’s overweg kunnen.

Welzijn College en Kans 2 bundelen de krachten

Welzijn College en Kans 2 bundelen de krachten in nieuwe modules voor pedagogische professionals

Nieuwe cursus: Helpende plus

U leert diverse vaardigheden uitvoeren volgens de Vilans protocollen. Overige onderdelen zijn: De wet BIG, het doorverwijzen naar collega’s, het signaleren van bijzonderheden en rapporteren. Start september voor individuele medewerkers op de maandagavond, groepen in overleg.

Eigen opleidingsklas

Wilt u een groep medewerkers de mogelijkheid bieden om een opleiding te volgen? We kunnen opleidingen ook op uw eigen locatie uitvoeren en de lestijden in overleg afstemmen. Wij hechten natuurlijk veel waarde aan een goede voorbereiding, samen met u wordt het onderwijsprogramma samengesteld. 

We kunnen in overleg ook specifieke bbl-opleidingen op maat aanbieden. 

Onderwijsassistent

Heeft u een vraag?