BIG Herregistratie

Scholing BIG herregistratie

Wanneer je niet aan de werkervaringseis als verpleegkundige voldoet, kun je je toch herregistreren door middel van scholing. Daarvoor ga je een landelijk examen doen dat georganiseerd is via de MBO-raad. De herregistratie heeft als doel vast te stellen of je het kennis- en vaardigheidsniveau nog bezit om (opnieuw) in de praktijk aan de slag te kunnen gaan.

ROC Midden Nederland biedt scholing ter voorbereiding van deze herregistratie examens. Meer informatie over de examens vind je hier.

Met deze passende scholing ben je uitstekend voorbereid op de examens.

Het examen BIG herregistratie bestaat uit een theorie examen, een praktijk examen verpleegkundige vaardigheden en een mondeling examen klinisch redeneren. Alleen door alle drie examenonderdelen met een voldoende af te sluiten is herregistratie mogelijk.

In verband met de coronacrisis is de BIG herregistratieverplichting tijdelijk uitgesteld. Om die reden wordt er momenteel geen scholing gepland. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers:
Marjolein van Vulpen regio Utrecht 06 53 40 14 45
Nienke van de Biezen regio Amersfoort 06 34 47 10 92

Verpleegkundige vaardigheden

Oefenen van verpleegkundige vaardigheden onder toezicht van een ervaren docent verpleegkunde in ons skillslab. Aan de hand van de Vilans protocollen ga je aan de slag en krijg je uitleg.

Online klinisch redeneren

Ter voorbereiding van het mondeling examen klinisch redeneren bieden we een online scholing van drie uur aan waarin vooral tijd besteed wordt aan het oefenen van het klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek.

Het theorie examen

Het theorie examen is digitaal en bestaat uit 60 gesloten vragen, branche breed en gaan over verschillende kennisgebieden. Als uitgangspunt voor het theorie examen is gebruik gemaakt van het kwalificatiedossier ...

Ter voorbereiding van het theorie examen verwijzen we naar de website https://www.herregistratiewetbig.nl/hoe-kan-ik-me-voorbereiden . Daar treft u een doorlink naar de studiewijzer. In deze studiewijzer treft u alle benodigde informatie om u goed voor te bereiden op het theorie examen.

Disclaimer

ROC Midden Nederland biedt alleen de scholing ter voorbereiding van het examen BIG Herregistratie. De daadwerkelijke examinering wordt gedaan door de MBO-raad.

Meer informatie?