Kok, zelfstandig werkend kok

Subsidie en financiële regelingen leren en werken

Met onze gecertificeerde opleidingen kunt u soms in aanmerking komen voor interessante financiële regelingen. Dat maakt een investering in een bedrijfsopleiding van ROC Midden Nederland een slimme investering. Uw mensen zijn het waard!

Lees hier meer over de Subsidieregeling SLIM, Zorg en Welzijn en Praktijkleren, Loonkostensubsidie, subsidieregeling Gemeente Utrecht.

SLIM-subsidieregeling

Hoe anticipeert u als werkgever op veranderingen in de markt? Welke gevolgen hebben technische en technologische ontwikkelingen? Hoe houd u de toekomstbestendigheid van uw onderneming en de kennis en vaardigheden van uw medewerkers op peil? Met de ondersteuning van een SLIM subsidie werkt u aan verbeteringen die ervoor zorgen dat uw medewerkers zich blijven ontwikkelen op de werkvloer. Meer weten over deze subsidieregeling?

Subsidieregeling Zorg en Welzijn

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

De overheid stelt ook in het kader van moeilijk vervulbare vacatures subsidies beschikbaar. Een overzicht van deze vacatures vind u hier.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren [tot 2023] stimuleert werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Voor wie?
U komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor onder andere deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.
Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).

Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – waarvoor de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen.  Voorwaarde is dat een werknemer met voltijdse arbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. De werkgever betaalt zo alleen voor de werkelijke arbeidsproductiviteit van de werknemer.

 De werkgever betaalt de werknemer volledig loon, volgens de voor hem geldende CAO of als die niet van toepassing is, het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon. De loonwaarde wordt zo objectief mogelijk op de werkplek bepaald aan de hand van een gevalideerde loonwaardemethode en er vindt periodiek een herbeoordeling van de loonwaarde plaats. De loonkostensubsidie is maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon

Lees meer in Financiële regelingen voor werkgevers.

Subsidieregelingen gemeente Utrecht

Utrechters scholen zich naar kansrijke sectoren

Wilt u overstappen naar een beroep in een sector waar in de toekomst ook veel banen in te vinden zijn? En hebt u daarvoor omscholing nodig? Dan kunt u tot 1 oktober 2022 subsidie aanvragen, of tot het budget op is.

Inwoners van de gemeente Utrecht die minder dan 40.000 euro per jaar verdienen en hun carrière over een andere boeg willen gooien, kunnen ondersteuning krijgen voor omscholing. U komt alleen eventueel in aanmerking voor ondersteuning als u zich omschoolt naar de volgende sectoren: gezondheid, onderwijs, ICT- & datafuncties, Bouw en Techniek (met de focus energietransitie) en kinderopvang. U kunt per activiteit maximaal de volgende subsidie krijgen:

  • Onderzoek: maximaal € 500,-
  • Scholing: maximaal € 7.000,-
  • Werkbegeleiding: maximaal € 2.500,-  tot maximaal 50% van de kosten
     

Subsidieregeling gemeente Utrecht voor mbo-stages en leerbanen

In 2021 en 2022 komt vanuit de gemeente Utrecht €900.000,- beschikbaar voor werkgevers om mbo-stages en leerbanen te stimuleren. Werkgevers in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht kunnen de subsidieregeling aanvragen voor begeleiding van mbo-studenten.