Kok, zelfstandig werkend kok

Subsidie en financiële regelingen leren en werken

Met onze gecertificeerde opleidingen kunt u soms in aanmerking komen voor interessante financiële regelingen. Dat maakt een investering in een bedrijfsopleiding van ROC Midden Nederland een slimme investering. Uw mensen zijn het waard!

Lees hier meer over de Subsidieregeling SLIM, Zorg en Welzijn en Praktijkleren, Tel mee met Taal, Loonkostensubsidie, subsidieregeling Gemeente Utrecht en algemene informatie over financiële regelingen leren en werken.
 

SLIM-subsidieregeling

Hoe anticipeert u als werkgever op veranderingen in de markt? Welke gevolgen hebben technische en technologische ontwikkelingen? Hoe houd u de toekomstbestendigheid van uw onderneming en de kennis en vaardigheden van uw medewerkers op peil? Met de ondersteuning van een SLIM subsidie werkt u aan verbeteringen die ervoor zorgen dat uw medewerkers zich blijven ontwikkelen op de werkvloer. Meer weten over deze subsidieregeling?

Subsidieregeling Zorg en Welzijn

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

De overheid stelt ook in het kader van moeilijk vervulbare vacatures subsidies beschikbaar. Een overzicht van deze vacatures vind u hier.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren [tot 2023] stimuleert werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Voor wie?
U komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor onder andere deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.
Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).

Tel mee met Taal

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt aan deze nieuwe subsidieregeling voor 2019. In deze update laten wij je weten welke informatie al bekend is over de nieuwe regeling.

Voor wie?
De doelgroepen die in aanmerking komen om subsidie aan te vragen zijn scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen. Ook als u al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kunt u deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Lees meer in Financiële regelingen voor werkgevers.

Loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een arbeidsbeperking – waarvoor de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen.  Voorwaarde is dat een werknemer met voltijdse arbeid niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. De werkgever betaalt zo alleen voor de werkelijke arbeidsproductiviteit van de werknemer.

 De werkgever betaalt de werknemer volledig loon, volgens de voor hem geldende CAO of als die niet van toepassing is, het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon. De loonwaarde wordt zo objectief mogelijk op de werkplek bepaald aan de hand van een gevalideerde loonwaardemethode en er vindt periodiek een herbeoordeling van de loonwaarde plaats. De loonkostensubsidie is maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon

Lees meer in Financiële regelingen voor werkgevers.