Kok, zelfstandig werkend kok

Subsidie en financiële regelingen

Met onze gecertificeerde opleidingen kunt u soms in aanmerking komen voor interessante financiële regelingen. Dat maakt een investering in een bedrijfsopleiding van ROC Midden Nederland een slimme investering. Uw mensen zijn het waard!

Subsidieregeling Zorg en Welzijn

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.
De overheid stelt ook in het kader van moeilijk vervulbare vacatures subsidies beschikbaar. Een overzicht van deze vacatures vind u hier.

Scholingswaardebon Kok Zelfstandig werkend kok

Voor de vakopleiding kok en zelfstandig werkend kok kunt u in aanmerking komen voor onderstaande subsidiemogelijkheden. Als u gebruik wilt maken van de subsidiemogelijkheden dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen: Deelnemers tot 28 jaar die geen hogere opleiding hebben dan MBO niveau 4 en de vakopleiding kok of zelfstandig werkende kok willen gaan doen komen in principe in aanmerking voor de scholingswaardebon van €500,- . De deelnemers zijn op zoek naar werk. De deelnemers hoeven geen uitkering te hebben.

Leren en werken

Meer informatie over financiële regelingen vindt u op de site van Leren en werken Utrecht.

Erkenning bij KiKK recreatie

Enkele trainingen, cursussen en opleidingen komen in aanmerking voor subsidie uit het budget Tegemoetkoming Cursuskosten. Wilt u meer weten over de cursussen, trainingen en opleidingen die onder deze regeling vallen? Neem dan contact op met Désirée Verhagen 06 30 48 17 48 (Facilitaire Dienstverlening, Horeca en Recreatie), Renny Starkenburg 06 34 94 18 78 (Zakelijke dienstverlening) of Joost Zijderveld 07 24 82 67 02 (Techniek). Meer informatie en de cursuscatalogus vindt u op de website van KIKK recreatie