Kok, zelfstandig werkend kok

Subsidie en financiële regelingen

Met onze gecertificeerde opleidingen kunt u soms in aanmerking komen voor interessante financiële regelingen. Dat maakt een investering in een bedrijfsopleiding van ROC Midden Nederland een slimme investering. Uw mensen zijn het waard!

Subsidieregeling Zorg en Welzijn

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.
De overheid stelt ook in het kader van moeilijk vervulbare vacatures subsidies beschikbaar. Een overzicht van deze vacatures vind u hier.

Subsidiemogelijkheden voor scholing

Scholingswaardebon Kok Zelfstandig werkend kok

Voor de vakopleiding kok en zelfstandig werkend kok kunt u in aanmerking komen voor onderstaande subsidiemogelijkheden. Als u gebruik wilt maken van de subsidiemogelijkheden dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen: Deelnemers tot 28 jaar die geen hogere opleiding hebben dan MBO niveau 4 en de vakopleiding kok of zelfstandig werkende kok willen gaan doen komen in principe in aanmerking voor de scholingswaardebon van €500,- . De deelnemers zijn op zoek naar werk. De deelnemers hoeven geen uitkering te hebben.

Studiefonds Bundel

Een andere regeling waar men gebruik van kan maken is de scholingsvoucher van het Studiefonds Bundel. De scholingsvoucher is bedoeld om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten door een diploma of certificaat te halen. De voucher vertegenwoordigt een waarde van € 500,- en mag ingezet worden voor allerhande erkende scholing, mits het de kansen op een baan vergroot. Als u gebruik wilt maken van de scholingsvoucher dan dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

In het kort:

  • U heeft een WWB-(bijstand) uitkering
  • U heeft een WW-uitkering

Er zijn in 2018 nog steeds vouchers beschikbaar. Uitgifte in volgorde van aanvraag! Het bestuur van het Studiefonds Bundel houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de uitgifte te stoppen.

Let op: de vouchers hebben een geldigheidswaarde van drie maanden! Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u een deelnemersverklaring invullen en opsturen naar Studiefonds Bundel.

Meer informatie vindt u op de site van Leren en werken Utrecht.

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen door middel van de verstrekking van subsidie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer.

Doelgroep
Werkgevers die een leerwerkplaats bieden aan deelnemers in het MBO die een opleiding volgen in de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL).

De regeling
Tot 2019 wordt voor praktijkleerplaatsen in het MBO jaarlijks zo’n € 190 miljoen gereserveerd. De subsidie wordt achteraf verstrekt, per studiejaar. Ondernemers ontvangen subsidie naar verhouding van het aantal weken waarin begeleiding heeft plaats gevonden. Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor met een maximum van € 2.500,- per gerealiseerde praktijkleerplaats. Meer informatie vindt u op de website van Praktijkleren Nederland.

We hebben de hoofdlijnen van de subsidieregeling praktijkleren en de veel gestelde vragen over de subsidieregeling praktijkleren voor u kort samengevat.

Erkenning bij KiKK recreatie

Enkele trainingen, cursussen en opleidingen komen in aanmerking voor subsidie uit het budget Tegemoetkoming Cursuskosten. Wilt u meer weten over de cursussen, trainingen en opleidingen die onder deze regeling vallen? Neem dan contact op met Désirée Verhagen 06 30 48 17 48 (Facilitaire Dienstverlening, Horeca en Recreatie), Renny Starkenburg 06 34 94 18 78 (Zakelijke dienstverlening) of Joost Zijderveld 07 24 82 67 02 (Techniek). Meer informatie en de cursuscatalogus vindt u op de website van KIKK recreatie