Verpleegkunde

Examendata en aanmelden

  • Zaterdag 2 februari 2019
  • Zaterdag 30 maart 2019
  • Zaterdag 15 juni 2019
  • Zaterdag 21 september 2019
  • Zaterdag 16 november 2019

Aanmelden

Uw digitale aanmelding dient uiterlijk vier weken voor de examendatum bij ons binnen te zijn. De sluitingstijdstippen van de aanmeldingen voor de examens in 2019 zijn respectievelijk:

  • Vrijdag 4 januari 2019, 17 uur
  • Vrijdag 1 maart 2019, 17 uur
  • Vrijdag 18 mei 2019, 17 uur
  • Vrijdag 23 augustus 2019, 17 uur
  • Vrijdag 18 oktober 2019, 17 uur

Na sluiting kunt u zich niet meer voor de eerstvolgende datum inschrijven, uiteraard wel voor erop volgende data. 

Als u voor de eerste maal deelneemt aan het examen BIG Herregistratie, kiest u dan bij het aanmelden: Examen BIG Herregistratie Verpleegkundige. U schrijft zich dan in voor de examinering van beide te behalen examenonderdelen, te weten het generieke examen en het branchespecifieke examen. 

Als u reeds een examenonderdeel heeft behaald, dan kiest u alleen het examenonderdeel dat u nog dient te behalen. Let u er wel op dat de geldigheid van het reeds behaalde examenonderdeel nog niet is vervallen. Dit is in de regel het geval als u dit onderdeel langer dan een half jaar voor de nieuwe examendag heeft behaald.

U kunt zich hier voor het examen aanmelden.

Heeft u een vraag?