Verpleegkunde

BIG Herregistratie verpleegkundige

Vanaf 15 juni zijn de werkzaamheden met betrekking tot opleidingen en examinering Big Herregistratie over gedragen aan de MBO Raad. Voor meer informatie verwijzen we u naar de webpagina over Big Herregistratie.

 

De wet BIG regelt via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen indirect de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel van de wet is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. 

Examendata en aanmelden

Het examen wordt een aantal maal per jaar afgenomen.

Veel gestelde vragen

De belangrijkste vragen voor u op een rij.

Voldoet u als verpleegkundige niet aan de werkervaringseis uit de wet BIG, dan dient u een examen succesvol af te sluiten om uw bevoegdheid te herverkrijgen. Samenwerkende partijen MBO Raad en ROC Midden Nederland bieden u, in opdracht van het ministerie van VWS, de volgende mogelijkheden ter voorbereiding op dit examen:

  • U maakt gebruik van een facultatieve zelfevaluatie met de zelfscan [Pdf] en peilt hierin vrijblijvend uw kennis en vaardigheden. Aan de uitslag van dit instrument kunnen geen rechten worden ontleend.
  • U kiest een scholingstraject op maat. Dit scholingstraject wordt een aantal malen per jaar aangeboden bij ROC’s in vier verschillende regio’s in het land. Informatie waaronder data en locaties waar de scholing wordt verzorgd is te vinden op de website van de MBO Raad.

U kunt zich ook zonder genoemde inhoudelijke voorbereiding direct inschrijven op het examen. Op deze website treft u inschrijfvoorwaarden en –procedures.
U wordt geadviseerd om, voor deelname aan het examen, zelf na te gaan bij het BIG-register of u reeds geregistreerd staat en of uw diploma daadwerkelijk voldoet aan de criteria voor herregistratie.

Heeft u een vraag?