Zij-instroom Verzorgende ig

Zij-instroom bbl Verzorgende-ig/maatschappelijke zorg

Deze combi BBL-opleiding verzorgende-ig, medewerker maatschappelijke zorg, uitstroom verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), is bedoeld voor zij-instromers die graag bij ouderen, lichamelijk gehandicapten of chronisch zieken willen gaan werken.

In Amersfoort 24 april 2019 gegarandeerd van start.

 • Vooropleiding

  Zie onder
 • Startdatum

  September 2019
 • Lestijden

  08.30 - 17.00 uur
 • Locatie

  Vondellaan Utrecht
 • Duur

  2 jaar en 4 maanden
 • Kosten

  € 582,-
 • Diploma

  2 mbo-diploma's niveau 3

Inhoud opleiding

In de eerste vier maanden van de opleiding ligt het accent onder meer op ADL-vaardigheden. Tijdens de opleiding is er een overeenkomst met een VVT-instelling (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) die een erkenning heeft voor de opleiding verzorgende IG/medewerker maatschappelijke zorg niveau 3. De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij de instelling waarmee een overeenkomst is.

De inhoud van deze opleiding is gebaseerd op het kwalificatiedossier de combi-opleidingen verzorgende IG/ medewerker maatschappelijke zorg. De student:

 • Kan ondersteunende, activerende begeleiding bieden aan de cliënt op het gebied van wonen en welzijn
 • Kan gegevens verzamelen om de zorg- en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen en stelt (mede) het zorgplan op
 • Biedt ondersteuning bij persoonlijke verzorging in verschillende zorgsituaties
 • Observeert en signaleert continu veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden
 • Rapporteert de bevindingen aan betrokken deskundigen en zet zo nodig vervolgstappen in gang
 • Kan verpleegtechnische handelingen bij de cliënt uitvoeren
 • Begeleidt en stimuleert de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk gebied
 • Stemt de zorgverlening of ondersteuning af en evalueert met alle betrokkenen

ADL-vaardigheden

Zoals aangegeven ligt het accent in de eerste vier maanden van de opleiding in ieder geval ook op ADL-vaardigheden. Daarom zijn in de eerste maanden van de opleiding twee aaneengesloten lesweken van drie dagen gepland waarin de onderstaande onderwerpen worden behandeld.

1. Ondersteunen van de persoonlijke verzorging van de cliënt

 • Zorg voor eten en drinken
 • Hygiënisch werken
 • Zorg voor bed en omgeving
 • Zorg voor uitscheiding
 • Transfertechnieken
 • Relevante anatomie & fysiologie

2. Observeren van vitale functies van de cliënt en aanreiken van medicatie

 • Vitale functies (pols, temperatuur, ademhaling)
 • Relevante anatomie/fysiologie
 • Het aanreiken van medicatie
 • Oog druppelen

3. Communicatieve vaardigheden

 • Werknemersvaardigheden (ondernemend gedrag, samenwerken)
 • Intervisie (reflecteren op eigen gedrag)

4. Introductie methodisch handelen

Methodisch werken met een zorg- of begeleidingsplan

5. Studievaardigheden

Toelatingseisen

Omdat deze Verzorgende-ig opleiding (die normaal gesproken drie jaar duurt) een opleiding met vrijstellingen is, zijn er instroomeisen aan deze opleiding verbonden:

 • Aantoonbaar werk- en denkniveau op niveau 3
 • Nederlands en rekenen gemiddeld op 2F niveau. Bij twijfel wordt voor aanvang van de opleiding een TOA-toets Nederlands lezen/ luisteren afgenomen om het niveau te bepalen).
 • Een capaciteitentest kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure

Een arbeidsovereenkomst van minimaal 18-24 uur bij een VVT-instelling is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen deelnemen. Het totaal aantal BPV-uren bedraagt minimaal 1680 uur voor de gehele opleiding. Indien een kandidaat niet voldoet aan bovenstaande eisen kan de plaatsingscommissie van de opleiding verzorgende-ig toetsen of plaatsing op basis van vooropleiding en/of werkervaring toch mogelijk is.

Studiebelasting

De opleiding duurt twee jaar en vier maanden. De lesdagen worden afgewisseld met werkdagen bij de zorginstelling (BPV). De lessen vinden plaats tussen 08.30 en 17.00 uur.

Locatie

De opleiding vindt plaats bij ROC Midden Nederland, Gezondheidszorg College, Vondellaan 174 in Utrecht. Bij uitzondering kan er voor enkele lessen uitgeweken worden naar een andere locatie van ROC Midden Nederland.

Lesmateriaal

De deelnemers dienen de beschikking te hebben over een laptop, omdat gebruik gemaakt wordt van de digitale leeromgeving van ROC Midden Nederland (blackboard). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van boeken en licenties. De boeken dienen door de deelnemer zelf aangeschaft te worden. De boekenlijst wordt tegelijk met de uitnodiging voor de eerste lesdag verzonden aan de deelnemers.

Kosten

Het wettelijk verplicht cursusgeld bedraagt per schooljaar € 582,- (tarief augustus 2018). Boeken en lesmateriaal circa € 500,-.

Diploma's

Medewerkers die alle onderdelen goed hebben doorlopen en voldoen aan alle exameneisen ontvangen twee diploma’s: het mbo-diploma Maatschappelijke Zorg niveau 3 én het diploma Verzorgende IG niveau 3.

Meer weten?

Voor informatie kun je contact opnemen met Lydia Vertegaal, tel. (030) 754 67 16 regio Utrecht of met Sonja Spijkers (030) 754 75 09 regio Amersfoort. Wilt u als werkgever meer weten over deze opleidingen neemt u dan voor regio Utrecht contact op met Marjolein van Vulpen, tel. 06 53 40 14 45 of voor regio Amersfoort met Frank Holtkamp tel 06 24 82 67 17.

Wilt u als werkgever meer informatie?