Zij-instroom Verzorgende IG

Zij-instroom bbl Verzorgende IG/maatschappelijke zorg

Deze combi BBL-opleiding verzorgende-IG/ medewerker maatschappelijke zorg leidt deelnemers op tot maatschappelijk verzorgende in de VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) en is specifiek bedoeld voor zij-instromers die graag de overstap naar de zorgsector willen maken.

 • Vooropleiding

  Zie onder
 • Startdata 2020

  Zie onder
 • Lestijden

  08.30 - 17.00 uur
 • Locatie

  Amersfoort, Utrecht
 • Duur

  2 jaar en 4 maanden
 • Kosten

  € 588,-
 • Diploma

  2 mbo-diploma's, niveau 3

Inhoud opleiding

Tijdens het voortraject van de opleiding (de eerste 3-4 maanden) ligt het accent met name op het aanleren van vaardigheden zoals begeleiden en ondersteunen van de cliënt en persoonlijke verzorging. Ook wordt aandacht besteedt aan de gezondheidszorg en werknemersvaardigheden. Dit zal met name via e-learning aangeleerd worden.

Er worden 4 praktijkdagen ingepland voor het aanleren van de vaardigheden rondom de persoonlijke verzorging en begeleiding. Deze zijn verplicht om te volgen. Zie ook: verplichte lesdagen in verband met voortraject.

Na deze eerste maanden volgt de deelnemer modules zoals EHBO en reanimatie, verpleegtechnische handelingen, klinisch redeneren, cliënten uit de psychiatrie, verstandelijk gehandicapten zorg, kind & kraam, verslavingszorg, geriatrie en somatiek.

Ook komen algemene modules aan bod zoals rekenen, Nederlands en burgerschap.

Afhankelijk van de wens en mogelijkheden maakt de deelnemer een keuze in modules Zorg & Technologie, wijkgericht werken of ondernemerschap (de keuzedelen).

Keuzedelen zijn - net als Nederlands, rekenen, burgerschap en loopbaanbegeleiding- verplichte modules om te volgen om voor de diploma’s in aanmerking te komen.

Toelatingseisen

Omdat deze combi opleiding (die normaal 3 jaar duurt) een opleiding met vrijstellingen is, zijn er instroomeisen aan deze opleiding verbonden. De deelnemer dient te beschikken over:

 • Aantoonbaar werk en denkniveau op niveau 3
 • Nederlands en rekenen op gemiddeld 2F niveau.

Een arbeidsovereenkomst van minimaal 18 uur bij een erkende instelling is voorwaarde om aan de opleiding deel te kunnen nemen. Het aantal BPV-uren voor de gehele opleiding bedraagt tenminste 2160 uur.

Bij twijfel of de deelnemer over de juiste eisen voldoet kan voor aanvang van de opleiding een TOA-toets Nederlands lezen/ luisteren afgenomen worden en/of een capaciteitentest.

De beroepspraktijkvorming

De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij de instelling waarmee een overeenkomst is. Deze instelling dient erkend te zijn voor verzorgende-IG en medewerker maatschappelijke zorg.

Startdata

Amersfoort;  september 2020
Utrecht; donderdag 23 april 2020

Verplichte vaardigheidsdagen i.v.m. voortraject

Start april 2020: lesdag voortraject wordt vrijdag, 15 mei, 29 mei, 12 juni en 26 juni. De vaste lesdag na de zomervakantie wordt nader bepaald.
Start augustus 2020 lesdagen nader te bepalen.
Start november 2020 lesdagen nader te bepalen.
Start januari 2021 lesdagen nader te bepalen.

De deelnemer kan iedere maand starten met de opleiding en aansluiten op de per periode aangeboden verplicht te volgen lesdagen.

Studieduur

Deze opleiding duurt minimaal 2 jaar en maximaal 2,5 jaar. Dit is afhankelijk van het moment van instromen. Na het voortraject volgt de deelnemer gemiddeld één dag per week les. 

Locatie

Locatie Utrecht, Vondellaan 174 of Locatie Amersfoort, Maatweg 3

Lesmateriaal

De deelnemer dient de beschikking te hebben over een laptop. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van boeken en licenties die door de deelnemer zelf (of desbetreffende zorgorganisatie) aangeschaft dient te worden.

Informatie over aanschaf van bovenstaand materiaal wordt met de uitnodiging voor de eerste lesdag meegestuurd.

Kosten

Het wettelijk verplichte cursusgeld bedraagt per schooljaar € 588,- (tarief augustus 2019).
De boeken en het overige lesmateriaal bedraagt voor de gehele opleiding ongeveer € 750,- (exclusief laptop).

Diploma's

Deelnemers die alle onderdelen goed hebben doorlopen en voldoen aan alle exameneisen ontvangen twee diploma’s: het mbo-diploma medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 én het diploma Verzorgende IG niveau 3.

Vervolgmogelijkheden

Na het afronden van de opleiding kan de deelnemer doorstromen naar bijvoorbeeld de opleiding Verpleegkunde of Maatschappelijke Zorg niveau 4 en daar met vrijstellingen instromen.

Ook kan de deelnemer zich verbreden door de opleiding tot Praktijkopleider te gaan volgen of Eerst Verantwoordelijke Verzorgende.

Verdieping in het vak is mogelijk door bijvoorbeeld een cursus Palliatieve Zorg of Niet Aangeboren Hersenletsel.

Meer weten?

Voor informatie kunt  u contact opnemen met Lydia Vertegaal tel. (030) 754 67 16 regio Utrecht of met Annerieke Buis (030) 754 77 87 regio Amersfoort.

Wilt u als werkgever meer weten over deze opleidingen neemt u dan voor regio Utrecht contact op met Marjolein van Vulpen, tel. 06 53 40 14 45 of voor regio Amersfoort met Frank Holtkamp tel 06 24 82 67 17.

Wilt u als werkgever meer informatie?