Zij-instroom Verzorgende IG

Zij-instroom bbl Verzorgende IG/maatschappelijke zorg

  • Niveau 3
  • Volwassenenonderwijs

Deze combi BBL-opleiding is bedoeld voor zij-instromers

Deze combi BBL-opleiding is bedoeld voor zij-instromers die op zoek zijn naar een baan in de zorg en een carriereswitch willen maken. Als zorgverlener is men niet alleen bezig met het begeleiden bij wassen en aankleden, maar ook ervoor te zorgen dat de cliënt de regie zoveel mogelijk in eigen handen kan houden.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

2-2,5 jaar

Startdatum

Augustus 2022

Kosten

€ 306,- schooljaar 2021-2022

Vooropleiding

Zie onder

Lestijden

08.30 - 17.00 uur

Resultaat

  • MBO-diploma

Inhoud van deze versnelde opleiding in Amersfoort en Utrecht

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan beroepsthema’s die met de opleiding te maken hebben. Denk hierbij aan een beroepsthema als begeleiding, verpleegtechnisch handelen, doelgroepen, methodisch werken in het zorgproces.

Omdat deze opleiding een door de overheid erkend diploma oplevert, komen er ook algemene modules aan bod zoals rekenen en Nederlands. Ook hiervoor geldt: als er al veel kennis over is opgedaan, dan kunnen deze modules vrijstelling van onderwijs opleveren. Examineren van Nederlands en rekenen aan het einde van de opleiding is vrijwel altijd wel verplicht (door de overheid opgelegd).

Flexibel onderwijs in Amersfoort

In Amersfoort krijgen studenten met ruime werkervaring en aantoonbare kennis van basiszorg, anatomie en basisbegeleidingsvaardigheden een half jaar verkorting van de opleiding.

Flexibel onderwijs in Utrecht

We vinden het belangrijk dat een deelnemer de ruimte krijgt om (deels) in eigen tempo te bepalen wanneer welke beroepsthema’s gevolgd worden.

Lessen kunnen klassikaal zijn, online of op het werk. Aan elk beroepsthema zijn leeruitkomsten gekoppeld. Mocht deze kennis al eerder opgedaan zijn, dan kan dit betekenen dat deze beroepsthema’s theoretisch niet meer gevolgd hoeven te worden waardoor versnelling van de studie mogelijk is.

Ieder beroepsthema omvat casussen die afgestemd zijn op de diverse werkvelden behorende bij deze opleiding. Deze casussen zijn in samenwerking met partners in het werkveld ontwikkeld. Daardoor zijn ze altijd herkenbaar, actueel en authentiek.

De studentcoach ondersteunt iedere deelnemer bij dit leerproces. Op deze manier bieden we maximale mogelijkheden voor iedere deelnemer om studie, werk en privé goed met elkaar te kunnen combineren.

Toelatingseisen

Omdat deze combi opleiding (die normaal drie jaar duurt) een opleiding met vrijstellingen is, zijn er instroomeisen aan deze opleiding verbonden. De deelnemer dient te beschikken over:

  • Aantoonbaar werk en denkniveau op niveau 3 of
  • VMBO kader of hoger, MBO niveau 2, overgang 3 naar 4 HAVO
  • Nederlands en rekenen op gemiddeld 2F niveau.

Een arbeidsovereenkomst van minimaal 18 uur bij een erkende instelling is voorwaarde om aan de opleiding deel te kunnen nemen. 

Bij twijfel of de deelnemer over de juiste eisen voldoet kan voor aanvang van de opleiding een TOA-toets Nederlands lezen/ luisteren afgenomen worden en/of een capaciteitentest.

De beroepspraktijkvorming

De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij de instelling waarmee een overeenkomst is. Deze instelling dient erkend te zijn voor beide opleidingen.

Verplichte vaardigheidsdagen i.v.m. voortraject

Bij deze opleiding is het noodzakelijk dat u aan het begin van uw opleiding een paar vaardigheidslessen volgt. De data voor de extra vaardigheidslessen in Utrecht zijn nog niet bekend.

Studieduur

Deze opleiding is flexibel en duurt gemiddeld 24- 28 maanden.

Locatie

Locatie Utrecht, Vondellaan 174 of Locatie Amersfoort, Maatweg 3.

Lesmateriaal

De deelnemer dient de beschikking te hebben over een laptop. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van boeken en licenties die door de deelnemer zelf (of desbetreffende zorgorganisatie) aangeschaft dienen te worden.

Diploma's

Nadat de beroepsthema’s met goed gevolg doorlopen zijn en er is voldaan aan alle exameneisen ontvangt de deelnemer twee landelijk erkende mbo niveau 3 diploma’s namelijk:

  • Verzorgende-IG (crebo 25656)
  •  Maatschappelijke Zorg niveau 3 (Begeleider gehandicaptenzorg crebo 25475 of Begeleider specifieke doelgroepen crebo 25476)

Kosten

In schooljaar 2021-2022 geldt een korting van 50% (€ 306,- in plaats van € 612,-) op het wettelijk verplicht cursusgeld. Daarnaast dient men rekening te houden met kosten voor aanschaf (digitale) boeken en licenties.

Vervolgmogelijkheden

Na het afronden van de opleiding kan de deelnemer doorstromen naar bijvoorbeeld de opleiding Verpleegkunde of Maatschappelijke Zorg niveau 4 en daar met vrijstellingen instromen.

Na de opleiding kan de deelnemer in verschillende werkvelden aan de slag zoals de verpleegzorg, de thuiszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg.

Meer weten?

Voor informatie kunt  u contact opnemen met s.schrijvers@rocmn.nl 06 18 68 77 05 regio Utrecht of met Annerieke Buis (030) 754 77 87 regio Amersfoort.

Wilt u als werkgever meer weten over deze opleidingen neemt u dan contact op met Marjolein van Vulpen, tel. 06 53 40 14 45.