Kinderdagverblijf

Vier VVE

Deze training is ontwikkeld door de makers van de vier grote VVE-programma’s: CED (Uk & PUK), Cito (Piramide), de Activiteit (Startblokken) en het NJI (kaleidoscoop). Met de basistraining krijgen de pedagogisch medewerkers dezelfde stevige basis die ze nodig hebben om het leren en de ontwikkeling te begeleiden. Dit doen ze door goed naar de kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden.

 • Vooropleiding

  PMK of GPM
 • Startdatum

  September 2018
 • Lestijden

  Zie onder
 • Locatie

  In overleg
 • Duur

  Half jaar
 • Kosten

  Op aanvraag
 • Diploma

  Certificaat vier VVE

Inhoud training

Met de training verwerven pedagogisch medewerkers een sterke en brede basis voor het handelen in de praktijk en een brede kijk op de ontwikkeling van jonge kinderen. Er is veel aandacht voor interactie- en begeleidingsvaardigheden. De training biedt een uitstekende basis voor beginnende pedagogisch medewerkers.

De training bestaat uit twee modules van elk zes bijeenkomsten van drie uur en vijf uur individuele coaching on the job (drie uur door de werkbegeleider en twee uur door de docent/trainer). De deelnemers geven hun ontwikkeling weer in een portfolio.
Module 1: zes dagdelen, de basis van de VVE
Module 2: zes dagdelen, verdieping op de VVE.

Leerdoelen

 • Kennis van de meest recente inzichten op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen;
 • Verbeteren van de pedagogische- didactische kwaliteiten;
 • Verbeteren van de interactievaardigheden met jonge kinderen
 • Stimuleren van hun ontwikkeling door hen passende activiteiten aan te bieden.

De training wordt gegeven door een vast team van speciaal hiervoor opgeleide trainers: Mevr. N. van IJsselmuiden, Mevr. H. Schalkx, mevr. M. van der Linden.

Toelatingseisen

Diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang of Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of vergelijkbaar

Studiebelasting

Module 1; zes dagdelen van drie uur en vijf individuele coachingsuren (ongeveer vijf maanden)
Module 2; zes dagdelen van drie uur en vijf individuele coachingsuren (ongeveer vijf maanden)

Certificering

Pedagogisch medewerkers die beide trainingen goed hebben doorlopen ontvangen een landelijk erkend Vier VVE-certificaat. Daarmee hebben ze toegang tot een verkorte VVE programmatraining van een van de vier methodes.

Maatwerkopleiding

Wilt u een groep van minimaal zestien medewerkers de mogelijkheid bieden om deze opleiding te volgen? We kunnen de opleiding op uw eigen locatie uitvoeren, de lestijden afstemmen en het onderwijsprogramma op maat samenstellen.

Meer informatie?

Voor praktische vragen kunt u terecht bij Kristel Kamerbeek of Irene Suitela. We zijn bereikbaar via (030) 754 66 08 en helpen u graag!

Wilt u contact met de accountmanager