Studenten Verzorgende IG

Verzorgende-IG (40 weken, online & klassikaal)

Verder in de zorg? Of juist terug in de zorg? Deze opleiding is bestemd voor iedereen met een verouderd diploma in de zorg of met een recent diploma maatschappelijke zorg die zich willen bijscholen om te voldoen aan de nieuwste eisen van het beroep Verzorgende-IG. Er is een toenemende behoefte aan verzorgenden die kunnen omgaan met complexere zorg en begeleiding.

 • Vooropleiding

  Divers, zie onder
 • Startdatum

  Februari 2020, zie onder
 • Lestijden

  Contactdagen & online
 • Locatie

  Maatweg 3 Amersfoort
 • Duur

  40 weken
 • Kosten

  € 3.820,-, zie onder
 • Diploma

  Verzorgende IG, niveau 3

Als verzorgende-IG help je mensen die zorg nodig hebben om zelfstandig en zelfredzaam te zijn.  Dit kan thuis, in een verzorgingshuis, verpleeghuis of in een woonvorm voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn.

Je biedt professionele hulp waarbij de zelfredzaamheid van de zorgvrager zoveel mogelijk in stand blijft. Je bent zelfstandig en werkt graag in teamverband, je kunt omgaan met verantwoordelijkheid en een goed gesprek voeren gaat je gemakkelijk af. Je hebt geduld en staat sterk in je schoenen. Je hebt een arbeidsovereenkomst (minimaal 18 uur per week) en bij het (SBB erkende) leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en maak je mogelijk praktijkexamens.

De opleiding

Je doet kennis en vaardigheden op in onder andere de volgende vakgebieden:

 • Anatomie - fysiologie
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Geriatrische zorgvrager
 • Verpleegtechnisch handelen*

*De verpleegtechnische handelingen worden in deze opleiding volledig in de praktijk gedemonstreerd, geoefend en geëxamineerd. Indien dit niet mogelijk is kan dat plaatsvinden op school (zie kosten).

Toelatingseisen

Ben je in het bezit van een (verouderd) diploma Verzorgende, Kraamverzorgende, Bejaardenverzorgende of MDGO-VZ dan volg je een 40 weken programma met 19 lesdagen.

Je werkt minimaal 18 uur per week bij een door SBB erkend leerbedrijf.

Start opleiding

De opleiding start bij voldoende aanmeldingen in februari 2020 en duurt 40 weken.
Voorbereidend programma november 2019 (afhankelijk van vooropleiding).
De opleiding start eerder als een groep vol is.

Deze opleiding kan eventueel ook in company worden verzorgd.

(Zelf)studie, online en klassikaal

Belangrijk kenmerk van deze versnelde opleiding, is dat er minder contacturen op school zijn. Je doet grotendeels online zelfstudie, waarbij je ondersteund wordt door een persoonlijke studiecoach. Daarnaast zijn er circa 19 contactdagen op school waar je studiecoach ook aanwezig is. Je kunt verpleegtechnische vaardigheden komen oefenen in het praktijklokaal van de school als dat niet mogelijk is op je werk.

Verzorgende IG in 46 weken

Vooraf aan het 40-weken programma volgen personen met een specifieke vooropleiding gedurende zes weken een voorbereidend programma. Dit programma bestaat uit zelfstudie met drie contactmomenten en richt zich op anatomie, fysiologie en persoonlijke zorg. Dit voorbereidend programma is bedoeld voor personen in het bezit van een diploma SPW3 of SPW4, Medewerker maatschappelijke zorg 3.

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4, Persoonlijk begeleider specifieke doelgroep 4, MMZ of Activiteitenbegeleider. Het MDGO-VP is in principe gelijk aan het VIG diploma. De werkgever bepaalt dit en is bijvoorbeeld afhankelijk of je langere tijd niet gewerkt hebt in het werkveld. Wil je hier meer over weten mail dan naar Annerieke Buis.

Het voorbereidend programma kost € 435,- per deelnemer (optioneel).

Examen en diploma

Het examen bestaat uit praktijkexamens en Proeven van Bekwaamheid (PvB) die je afsluit op je werk. Daarnaast doe je toetsen op school of op locatie en doe je examen in de algemene vakken Nederlandse taal en rekenen.

Met de keuze voor deze opleiding leg je meteen de volgende keuzedelen vast: Digitale vaardigheden, Zorg & Technologie en Rekenen 3F. Deze keuzedelen worden afgesloten met een examen. Over de keuzedelen word je aan het begin van de opleiding uitgebreid geïnformeerd.

Als de examens en Proeven van Bekwaamheid voldoende zijn afgerond wordt de opleiding afgesloten met het diploma Verzorgende-IG, mbo niveau 3.

Kosten

Leermiddelen: cursusgeld € 3.375,-. Lesmateriaal en licenties € 445,-.
Optioneel: vaardigheidslessen (vinden plaats tijdens de contactdagen) voor demonstreren, oefenen en/of toetsen van verpleegtechnische vaardigheden € 615,-.

Werkgevers kunnen de kosten voor deze opleiding via de subsidieregeling Sectorplusplan voor een groot deel terug ontvangen.

Meer informatie over de opleiding?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annerieke Buis (030) 754 77 87.

Wilt u onze accountmanager spreken?