Verdieping palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden

Verdieping palliatieve zorg, niveau 3 en 4 (K1006)

 • Niveau 3
 • Volwassenenonderwijs

Accreditatiepunten V&VN kunnen aangevraagd worden!

Dit keuzedeel is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die werkzaam zijn in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, een hospice of in een (kleinschalige) wooneenheid. Al is er zeker overlap; de rol en functie van een verpleegkundige is wezenlijk anders dan die voor een verzorgende. Binnen de scholing houden we hier rekening mee en we maken, waar nodig, een duidelijk onderscheid.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

15 maart 2022

Kosten

€ 595,-

Vooropleiding

Verpleegkundige & Verzorgende IG

Lestijden

18.30 tot 21.30 uur

Duur

Zes bijeenkomsten en indien gewenst een praktijkexamen

Locatie

Online

ROC Midden Nederland werkt samen met de Netwerken Palliatieve Zorg regio Midden Nederland.

De complexiteit van de zorg neemt toe doordat mensen steeds ouder worden, langer thuis wonen en het schakelen met andere disciplines steeds belangrijker geworden is. Daarnaast is in de thuiszorg/hospice een toename van zorgvragers met psychiatrische problematiek. Hierdoor wordt binnen de verschillende branches (VVT, AGZ, GGZ en GHZ) expertise en een omslag in denken en doen noodzakelijk. Met de vooruitgang van kennis, vaardigheden en techniek zijn de mogelijkheden om zorg te verlenen exponentieel toegenomen. Palliatieve zorg neemt daarom een prominente plek in. Iedere burger moet verzekerd zijn van goede palliatieve zorg op de gewenste plaats, op het juiste moment en de juiste zorgverleners. Door middel van dit keuzedeel is de verpleegkundige en verzorgende beter gekwalificeerd om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Door het volgen van het keuzedeel worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot doordat de verpleegkundige/ verzorgende breder inzetbaar is in de zorg.

Inhoud scholing

Dit keuzedeel omvat een verdieping over het verlenen van palliatieve zorg aan zorgvragers. De verpleegkundige of verzorgende kan in de palliatieve zorg samenwerken met een integraal disciplinair team waar zorgvrager en naasten onderdeel van uitmaken. Ze verdiept zich op het gebied van kennis en het toepassen van de kennis omtrent de meest voorkomende symptomen waaronder pijn, benauwdheid, vermoeidheid, etc. Daarnaast omvat het keuzedeel een verdieping in kennis over en reflectie op ethische vraagstukken binnen de palliatieve zorg en communicatievaardigheden om met de zorgvrager in gesprek te gaan over de laatste levensfase.

Na de scholing heb je kennis over:

 • de vier fasen van palliatieve zorg;
 • de meest voorkomende lichamelijke en psychische problemen in de palliatieve fasen;
 • de sociale kaart gericht op palliatieve zorg;
 • de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en discussies over palliatieve zorg, zoals beslissingen rondom het levenseind, euthanasie, voltooid leven en palliatieve sedatie;
 • de wet- en regelgeving t.a.v. beslissingen rondom levenseinde, euthanasie en palliatieve sedatie;
 • de meest voorkomende gebruikte medicatie in relatie tot veelvoorkomende ziektebeelden en symptomen in de palliatieve fasen;
 • methodieken en instrumenten om ethische en morele dilemma's te bespreken;

Na de scholing kan je:

 • gebruik maken van meetinstrumenten, zoals de lastmeter, DOS-score etc.;
 • zorg ethische vraagstukken bespreken met zorgvrager en naasten;
 • samenwerken en zorg (inter- en multidisciplinair) afstemmen met collega's in de palliatieve (netwerk) zorg binnen haar eigen beroepsgrenzen;
 • omgaan met diversiteit binnen de palliatieve zorg;
 • omgaan met de meest voorkomende problemen in de sociale context, zoals het verschil tussen het proces van zorgvrager en het proces van de naaste(n);
 • zingevingsproblematiek signaleren bij de zorgvrager en naasten;
 • de verschillende coping strategieën herkennen en hiermee omgaan;
 • andere betrokken zorgprofessionals inschakelen met betrekking tot palliatieve zorg;
 • tijdig in gesprek gaan met de zorgvrager om wensen en behoeften te inventariseren;
 • tijdig en regelmatig de wensen en behoeften van de zorgvrager en naastbetrokkenen bespreken t.a.v. de palliatieve zorg en ondersteuning;
 • tijdig de palliatieve fasen signaleren om zo onnodige problemen in deze fasen te voorkomen;
 • eventuele hiaten in palliatieve zorg signaleren;
 • betrokkenheid en een professionele attitude tonen;
 • duidelijke afspraken maken met zorgvrager, naasten en overige betrokkenen over de palliatieve zorg en ondersteuning;
 • de zorgvrager en naastbetrokkenen ondersteunen op een passende wijze binnen de palliatieve zorg;
 • tijdig andere deskundigen bij de palliatieve zorg betrekken.

De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Samenwerken en overleggen, Ethisch en integer handelen, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten.

Locatie en lesdagen

De lessen worden online gegeven. Het keuzedeel bestaat uit zes bijeenkomsten. 

Lesdag 1 digitaal (kennismaking)
Lesdag 2 digitaal
Lesdag 3 digitaal (gesprekstechnieken)
Lesdag 4 digitaal
Lesdag 5 digitaal
Lesdag 6 digitaal (afronding)

Past de locatie of les planning jou niet? Neem contact met ons op! We informeren je graag over de volgende mogelijkheden:
Suzanne Schrijvers regio Utrecht 06 18 68 77 05  
Annerieke Buis regio Amersfoort 06 34 13 53 02

Kosten

De scholingskosten zijn € 595,-  per deelnemer.

Ben je werkgever en wil je deze scholing voor jouw organisatie organiseren? Neem contact met ons op. We kijken graag samen hoe we dit kunnen vormgeven:
Nienke van de Biezen regio Amersfoort 06 34 47 10 92
Marjolein van Vulpen regio Utrecht 06 53 40 14 45

Accreditatiepunten en MBO-certificaat of Bewijs van deelname

Voor de route van het MBO-certificaat is het een voorwaarde om een contract te hebben met een zorgorganisatie (S-BB erkend leerbedrijf) om het examen te kunnen doen (advies: minimaal 1 dag per week). Voor de route van de cursus is dit geen voorwaarde, maar wordt dit wel geadviseerd.  

Je ontvangt het MBO-certificaat K1006 bij het voldoende afronden van de scholing, de bijbehorende praktijkuren inclusief het praktijkexamen. Indien je geen praktijkuren en – examen wil doen, ontvang je een bewijs van deelname bij voldoende aanwezigheid en bij een actieve bijdrage aan de opdrachten en bijeenkomsten. 

ROC Midden Nederland is opgenomen in het kwaliteitsregister van V&VN. Accreditatiepunten kunnen worden aangevraagd. Tevens voldoet deze scholing aan de eisen die door de zorgverzekeraars worden gesteld aan verpleegkundigen & verzorgenden die palliatieve zorg verlenen. 

Studieduur en studiebelasting

Deze scholing bestaat uit zes lesdagen van elk drie uur. Deze lesdagen worden verspreid over een periode van Twee - vier maanden. Naast de lesdagen is er gemiddeld twee - drie uur voorbereiding per bijeenkomst.

Indien je kiest voor de route van het MBO-certificaat doe je ook praktijkexamen. Het praktijkexamen vergt een tijdsinvestering van zowel jou als een begeleider en of beoordelaar. Hoeveel dit exact is hangt af van de casuïstiek en de beroepspraktijk.

Toelatingseisen

 • Je hebt een niveau 3 of niveau 4 diploma richting de zorg
 • Route MBO-certificaat:
  • Je hebt een contract met een door S-BB erkend leerbedrijf voor het praktijkexamen (advies: minimaal 1 dag per week).
 • Voor de route van de cursus wordt bovenstaande geadviseerd, maar is dit geen voorwaarde. 

Randvoorwaarden

 • Route MBO-certificaat:
  • Jouw BPV plek biedt een werkbegeleider/praktijkopleider en kan jouw opdrachten en examen beoordelen
 • Voor de route van de cursus wordt bovenstaande geadviseerd, maar is dit geen randvoorwaarde. 
 • Je bent digitaal vaardig. Als voorbeeld: je kunt via TEAMS je beeldscherm delen
 • Je beschikt over een goed bijgewerkte smartphone (laatste updates geïnstalleerd en niet ouder dan drie à vier jaar)
 • Je hebt een goede internetverbinding (doe hier een werkplek check)
 • Je beschikt over een PC of Laptop met:
  • Windows 10 of macOS 10.13 of nieuwer
  • Recente updates geïnstalleerd
  • Webcam (ingebouwd of los)
  • Werkende audio, headset of oortjes
  • Microsoft office Word (en kan daar ook mee werken)
  • Internetbrowser Google Chrome of Microsoft Edge

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over deze scholing? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op met Suzanne Schrijvers regio Utrecht 06 18 68 77 05 of Annerieke Buis regio Amersfoort 06 34 13 53 02.