ICT College, mediawijsheid ROC Midden Nederland

Training Mediawijsheid

  • Niveau n.v.t
  • Volwassenenonderwijs

Voor medewerkers frontoffice of bibliotheekmedewerkers

De training Mediawijsheid richt zich op medewerkers frontoffice of bibliotheekmedewerkers.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau n.v.t

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

Volgt nog

Kosten

€ 7.800,- groep 14 personen

Vooropleiding

mbo+ niveau

Lestijden

In overleg

Locatie

In overleg

Resultaat

  • Bewijs van deelname

Inhoud training

Tijdens de training Mediawijsheid ontwikkelen uw medewerkers competenties op het gebied van mediabegrip, -gebruik, -communicatie en –strategie. De medewerker werkt aan haar of zijn eigen mediawijsheid, maar leert ook om activiteiten omtrent mediawijsheid voor de bibliotheek te ontwikkelen en uit te voeren. Het gaat dan om activiteiten voor allerlei doelgroepen, zoals onderwijs, senioren, ondernemers en ook individuele klanten (bijvoorbeeld ‘coachen bij 7 Dingen’). In de training komen de volgende elementen aan de orde:

  1. Mediabewustzijn en mediahouding
  2. Mediavaardigheden (leren omgaan met verschillende tools en apparaten)
  3. Trends in de samenleving met betrekking tot media
  4. Social media (toepassingsmogelijkheden, bewust en veilig gebruik)
  5. Opzetten van activiteiten t.a.v. mediawijsheid
  6. Didactische vaardigheden

De praktijkcomponent is cruciaal en komt tot uiting in een presentatieopdracht op de laatste trainingsdag.
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat zelfstandig een in- of extern ontwikkeld product of activiteit aan te passen aan de doelgroep en dit uit te voeren.

Toelatingseisen

Om aan de training deel te kunnen nemen, moeten deelnemers beschikken over een mbo+ denk- en werkniveau.

Studiebelasting

De training Mediawijsheid bestaat uit zes bijeenkomsten, waarvan vijf  trainingsdagen en een intervisiedag na twee maanden.

Afronding

Medewerkers die actief hebben deelgenomen aan de training en de eindpresentatie met een voldoende hebben afgesloten, ontvangen een bewijs van deelname ‘Mediawijsheid’.

Kosten

Trainingskosten per groep (maximaal 14 deelnemers) € 7.800,-. Lesmateriaal € 35,-. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze opleiding, neem dan contact op met Renny Starkenburg
telefoon 06 34 94 18 78.