Technisch onderwijsassistent TOA

Technisch Onderwijsassistent (TOA)

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

Hier leert u de basis van het vak

Practicumlokalen in het bètaonderwijs veranderen in laboratoria waar leerlingen zelfstandig werken onder begeleiding van een technisch onderwijsassistent (TOA). Dit vraagt om didactische en praktische vaardigheden maar ook om de nodige vakkennis. Tijdens deze basiscursus leert u de basis van het vak.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

16 november 2021

Kosten

€ 3.075,- / € 1.575,-

Vooropleiding

Werkzaam als TOA, zie onder

Lestijden

09:00 - 16:30 uur

Inhoud cursus

Tijdens deze cursus leert u het professionele gedrag dat nodig is om veilig als startende TOA te functioneren. U ontwikkelt didactische vaardigheden en volgt theorie- en praktijklessen in één van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. 

De basiscursus TOA is bedoeld voor mensen die hun pedagogisch-didactische vaardigheden én specifieke TOA-vakkennis (verder) willen ontwikkelen.

Toelatingseisen

U beschikt minimaal over een diploma vmbo-tl, MAVO of heeft een vergelijkbaar werk- en denkniveau. Voor het onderdeel scheikunde is enige basiskennis zeer gewenst. Daarnaast werkt u al voor de start van de cursus minimaal één dag in de week als TOA op een school voor voortgezet onderwijs of MBO.

Studieduur, lesdata en studielast

Onderstaande planning wordt aangehouden. Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan zullen we u hierover informeren.

Kennismaking
Datum: Dinsdag 16 november 2021
Tijd: 09:00 – 12:30 uur
Locatie: ROC Midden Nederland – locatie Vondellaan.

Lesdagen met didactiek en vakmodules Scheikunde, Techniek, Biologie en Natuurkunde
Data: 30 november 2021, 14 december 2021, 11 en 25 januari 2022, 8 en 15 februari 2022, 15 maart 2022, 5 april 2022 en 10 mei 2022.
Vakmodules: 09:00 – 12:30 uur
Didactiek: 13.00 - 16.30 uur
Locatie: ROC Midden Nederland – locatie Vondellaan (Techniek).

Presentaties + uitreiking getuigschrift
Datum: Dinsdag 7 juni 2022
Locatie: ROC Midden Nederland – locatie Vondellaan

Duur
Zes maanden (10 lesdagen op dinsdag van 9.00 tot 16.30 uur).

Studielast
60 lesuren en 70 uren zelfstudie/praktijk.

Onderwerpen Basiscursus TOA

Didactiek:

 • Interpersoonlijke competentie
 • De vakinhoudelijke en didactische competentie
 • Pedagogische competentie en reflectie
 • Organisatorische competentie
 • Samenwerking met collega’s en intervisie
 • Reflectie op het eigen handelen en intervisie
 • Onderzoek doen
 • LAB-workshops                                                       

Vakmodule Techniek:

 • Arduino 
 • Media gebruiken in de les
 • Media evaluatie 
 • Python
 • Pneumatiek
 • 3D tekenen & printen + lasercutter 

Vakmodule Biologie: 

 • Microscopie
 • Cellen
 • Microbiologie
 • Voeding
 • Bloed en bloedsomloop
 • Voedselverbranding
 • Diffusie en osmose
 • Celdeling

Vakmodule Scheikunde:

 • Het chemisch laboratorium
 • Stofeigenschappen
 • Moleculaire stoffen en zouten
 • Reacties
 • Rekenen aan verdunningen, pipet en maatkolf
 • Vakoverstijgend practicum
 • Wegen, massaconcentratie, dichtheid, rekenen aan mol
 • Zuren en basen, zoutbrug en galvanische cel            

Vakmodule Natuurkunde:

 • Dichtheid
 • Lineair verband en constanten
 • Krachten
 • Dichtheid, drijven en zinken
 • Bewegen
 • Voedsel verbranding 

Getuigschrift

Bij het afronden van één module ontvangt u een bewijs van deelname.
Na de afronding van de gehele cursus ontvangt u het getuigschrift Basiscursus TOA.

Kosten

De kosten bedragen € 3.075,- voor de volledige basiscursus en € 1.575,- voor een vervolgmodule in één van de andere vakrichtingen (Inclusief catering en materialen). Betaling bij aanvang van de cursus.

Aanmelden

Meld je aan voor 15 oktober. De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de cursus? Neem dan contact op met Brit Stam Operationeel Projectleider Welzijn telefoon 06 43 15 98 03.