leesbevordering

Specialist leesbevordering 0-12 jaar (Keuzedeel K0879)

Wie met plezier leest wordt beter in lezen en wie goed is in lezen, vindt lezen ook leuker.

Het is van groot belang om leesplezier en leesvaardigheid van jongs af aan te stimuleren. Kinderen die van jongs af aan in een talige omgeving met een ruim boekenaanbod zijn opgegroeid en die veel zijn voorgelezen hebben een grote voorsprong tijdens hun gehele schoolloopbaan. De onderzoeken zijn daar duidelijk over. Leesbevordering start dus voor de basisschoolleeftijd al thuis en in de opvang!

 • Vooropleiding

  Zie onder
 • Startdatum

  Najaar 2020
 • Lestijden

  18.30 - 21.30 uur
 • Duur

  Zeven bijeenkomsten
 • Locatie

  Vondellaan 174 Utrecht
 • Kosten

  Zie onder
 • Certificaat

  Specialist Leesbevordering K0879

“Leesbevordering vraagt om professionals die met passie de rijkdom van het lezen kunnen overbrengen en die lezers het juiste boek op het juiste moment aanbieden.”

Inhoud opleiding

Deze basiscursus is bedoeld voor ervaren pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, VVE-medewerkers, bibliotheekmedewerkers en leerkrachten die zich binnen hun organisatie op professionele wijze in willen zetten om het leesplezier te stimuleren.

Leesbevordering heeft alleen zin wanneer het is ingebed in organisaties – onderwijsinstellingen, bibliotheken, kinderdagverblijven, VVE, naschoolse opvang.

Tijdens deze training neemt de docent u mee in nut en noodzaak van lezen. U krijgt handvatten om leesbevordering daadwerkelijk vorm te geven in beleid én activiteiten. Zo krijgt leesbevordering handen en voeten. de onderwerpen:

Lesdag 1

 • Introductie
 • Laaggeletterdheid
 • Het belang van leesplezier op de taalontwikkeling van kinderen
 • Uw eigen leesontwikkeling

Lesdag 2

 • Taalontwikkeling en leesontwikkeling 0-12 jaar
 • Tips en tricks voor: ouders / opvang / BSO / schoolbibliotheek / bibliotheek

Lesdag 3

 • Doorgaande leeslijn 0 – 12 jaar
 • Boekstart en dBOS
 • Het voorleesplan

Lesdag 4

 • Leesomgeving
 • Leescirkel van Chambers
 • Collectie – boekenaanbod

Lesdag 5

 • Basisvaardigheden voorlezen en vertellen
 • Interactief voorlezen
 • Werkvormen bij leesbevordering
 • Digitale boeken

Lesdag 6

 • Campagnes Kinderboekenweek, Voorleesdagen, Poëzieweek, Kinderjury
 • Raadgedicht
 • Uitgeverijen
 • Werken aan de eindopdracht

Lesdag 7

 • Leesplannen
 • Afronding

Toelatingseisen

Minimaal diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang + ervaring in het werken met kinderen.

Studiebelasting

Zeven bijeenkomsten van drie uur met een tussentijd van twee weken.  Daarnaast werkt u aan praktijkopdrachten en een eindopdracht. Studiebelasting is ongeveer 40 uur.

Locatie

Vondellaan 174 Utrecht. De cursus kan ook op uw eigen locatie gegeven worden.

Afronding

Na het behalen van deze cursus ontvangt u het certificaat ‘specialist Leesbevordering 0-12 jaar’ (K0879). Met dit certificaat hebt u recht op vrijstelling voor een keuzedeel van de opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Onderwijsassistent.

Mogelijkheden voor vervolg

MBO: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, Onderwijsassistent.
HBO: Opleiding Leesconsulent via Kunst van Lezen (start september 2020).

Meer informatie?

Voor praktische vragen of aanmelden kunt u terecht bij Kristel Kamerbeek of Irene Suitela.  Wij helpen u graag!

Wilt u een eigen cursus organiseren of hebt u inhoudelijke vragen dan kunt u contact opnemen met de accountmanager Hannie van Beers.

Wilt u meer weten over onze opleidingen?