Sociaal Begeleider met Ervaringsdeskundigheid (crebo 23181)

Sociaal Begeleider met Ervaringsdeskundigheid (crebo 23181)

Een ervaringsdeskundige in zorg of welzijn is een professional die eigen ervaringen heeft met ernstig ontwrichtende levenservaringen en het herstellen daarvan. Vanuit deze ervaring kent de ervaringsdeskundige professional het herstelproces van binnenuit en weet hoe complex en individueel herstelprocessen zijn.  Ze kunnen als vertaler fungeren tussen de leefwereld en de systeemwereld.

 • Vooropleiding

  Zie onder
 • Startdatum

  Januari 2021, zie onder
 • Lestijden

  zes uur per lesdag
 • Locatie

  Gebouw “De Dreef”, Schooneggendreef Utrecht
 • Duur

  Twee jaar
 • Kosten

  € 3.450,- all in
 • Diploma

  MBO diploma niveau 4, zie onder

Inhoud opleiding

Als Sociaal Begeleider met ervaringsdeskundigheid zet u de eigen ingrijpende levenservaringen op professionele wijze in om cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, armoedebestrijding of maatschappelijke opvang te ondersteunen.

In de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid staan de volgende kerntaken centraal:

 1. Ondersteuning bij inrichting individuele herstelprocessen.
 2. Inrichting van herstelondersteunende zorg.
 3. Bevorderen van emancipatie en van maatschappelijke processen gericht op het tegengaan van stigma(tisering) en het creëren van maatschappelijke kansen.
 4. Daarbij werkt u samen in een team en fungeert als schakel tussen cliënt, familie en andere hulpverleners.
   

Tijdens deze opleiding wordt u binnen twee jaar voorbereid op het vak van Sociaal Begeleider met Ervaringsdeskundigheid. U kiest uit één van de volgende uitstroomprofielen: Agogisch Begeleider GGZ, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen of Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. U werkt iedere periode en vaak in groepsverband aan beroepsthema’s en individueel aan een eindopdracht. Algemene vakken (Nederlands, Engels, Rekenen en Burgerschap) maken onderdeel uit van het programma.

De opleiding duurt twee jaar. Naast de lesdagen (eens per week) werkt u, onder begeleiding van een ervaren collega, minimaal  630 uur per jaar of (16 tot 24 uur per week) bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, armoedebestrijding of maatschappelijke opvang. U leert dus vooral ‘on the job’.

De opleiding is opgebouwd uit de vakken:

 • Levensloop en eigen regie
 • Begeleidingsvragen (sociale kaart van de instelling)
 • Activiteiten ondersteunen
 • Ondersteunen bij wonen en financiën (bijv. hulp verlenen bij aanvraag huursubsidie)
 • Samenwerken in het beroep
 • Ontwikkelen van een aanpak
 • Ondersteunen bij Participatie
 • Leidinggeven en begeleiden van vrijwilligers
 • Kwaliteitszorg/onderzoek
 • Ontwikkelingen in het beroep
   

Keuzedelen:

 • Ervaringsdeskundigheid (K034). Dit keuzedeel wordt verweven door de hele opleiding.
 • Keuze uit een kleiner keuzedeel zoals Peercoaching in de praktijk(K0996), Personen met verward gedrag (K1146) of Samenwerken met informele zorgverleners (K0998).

Toelatingseisen

Heb je eigen ervaringen met ernstig ontwrichtende psychiatrische kwetsbaarheden/verslaving en het herstellen daarvan? Wil je als ervaringsdeskundige begeleider aan de slag? In combinatie met deze beroepsopleiding ontwikkel je je tot ervaringsdeskundige. U beschikt over een diploma VMBO GL/TL, een afgeronde Mbo-opleiding in een andere richting of vergelijkbaar en u hebt zelf te maken gehad met ingrijpende levenservaringen binnen de GGZ, maatschappelijke opvang, armoede, verslaving of huiselijk geweld.

Locatie en lesmomenten

De lessen (van 9.30 tot 16 uur) worden gegeven in het gebouw “De Dreef”, Schooneggendreef Utrecht.
De opleiding start maandag 18 2021 met een introductiebijeenkomst.

Studiebelasting

Het lesprogramma duurt twee jaar en omvat jaarlijks 36 lesdagen van zes uur die deels online gegeven worden. Het praktijkdeel omvat minimaal 630 uur per jaar.

Certificering/diploma

De opleiding leidt op voor het diploma Sociaal Begeleider Specifieke Doelgroepen / Agogisch Begeleider GGZ of Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening.

Vervolgmogelijkheden

U kunt doorstromen naar de hbo-opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening of Maatschappelijk werk en dienstverlening.

Aanmelden

Bij een van de instellingen aangesloten bij het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn Utrecht. Wilt u deze opleiding volgen en is uw werkgever niet aangesloten bij het Platform? Neem contact met ons op, er zijn ook enkele plekken voor medewerkers buiten de regio.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hannie van Beers of Rianne Schotsman of 06 43 79 89 69.  

Voor praktische vragen of aanmelden kunt u terecht bij Kristel Kamerbeek of Irene Suitela. Wij helpen u graag!

Meer informatie over onze bedrijfsopleidingen?