Sociaal Begeleider met Ervaringsdeskundigheid (crebo 23181)

Sociaal Begeleiden met Ervaringsdeskundigheid (instroomcrebo 23181)

 • Niveau 4
 • Volwassenenonderwijs

De ervaringsdeskundige als vertaler tussen leefwereld en systeemwereld

Een ervaringsdeskundige in zorg of welzijn is een professional die eigen ervaringen heeft met ernstig ontwrichtende levenservaringen en het herstellen daarvan. Vanuit deze ervaring kent de ervaringsdeskundige professional het herstelproces van binnenuit en weet hoe complex en individueel herstelprocessen zijn. Ze kunnen als vertaler fungeren tussen de leefwereld en de systeemwereld.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

2 jaar

Startdatum

Januari 2022

Kosten

€ 3.450,- all-in

Vooropleiding

VMBO GL/TL of afgeronde Mbo-opleiding in een andere richting

Lestijden

6 uur per lesdag

Resultaat

 • MBO-diploma

Inhoud opleiding

Als ervaringsdeskundige zet u de eigen ingrijpende levenservaringen op professionele wijze in om cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, armoedebestrijding of maatschappelijke opvang te ondersteunen.

In de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid staan de volgende kerntaken centraal:

 1. Ondersteuning bij inrichting individuele herstelprocessen.
 2. Inrichting van herstelondersteunende zorg.
 3. Bevorderen van emancipatie en van maatschappelijke processen gericht op het tegengaan van stigma(tisering) en het creëren van maatschappelijke kansen.
 4. Daarbij werkt u samen in een team en fungeert als schakel tussen cliënt, familie en andere hulpverleners.
   

U kiest uit één van de volgende uitstroomprofielen: Agogisch Medewerker GGZ (crebo 25474), Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (25478) of Sociaal Werker (25615). U werkt iedere periode en vaak in groepsverband aan beroepsthema’s en individueel aan een eindopdracht. Algemene vakken (Nederlands, Engels, Rekenen en Burgerschap) maken onderdeel uit van het programma.

De opleiding duurt twee jaar. Naast de lesdagen (eens per week) werkt u, onder begeleiding van een ervaren collega, minimaal  630 uur per jaar of (16 tot 24 uur per week) bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, armoedebestrijding of maatschappelijke opvang. U leert dus vooral ‘on the job’.

De opleiding is opgebouwd uit de vakken:

 • Levensloop en eigen regie
 • Begeleidingsvragen (sociale kaart van de instelling)
 • Activiteiten ondersteunen
 • Ondersteunen bij wonen en financiën (bijv. hulp verlenen bij aanvraag huursubsidie)
 • Samenwerken in het beroep
 • Ontwikkelen van een aanpak
 • Ondersteunen bij Participatie
 • Leidinggeven en begeleiden van vrijwilligers
 • Kwaliteitszorg/onderzoek
 • Ontwikkelingen in het beroep
   

Keuzedelen:

 • Ervaringsdeskundigheid (K034). Dit keuzedeel wordt verweven door de hele opleiding.
 • Bij uitstroom Agogisch medewerker GGZ of Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Keuze uit een kleiner keuzedeel zoals “Verdieping blijvend fit” (K0517) of “Inspelen op innovaties” (K0226)

Toelatingseisen

Heb je eigen ervaringen met ernstig ontwrichtende psychiatrische kwetsbaarheden/verslaving en het herstellen daarvan? Wil je als ervaringsdeskundige begeleider aan de slag? In combinatie met deze beroepsopleiding ontwikkel je je tot ervaringsdeskundige. U beschikt over een diploma VMBO GL/TL, een afgeronde Mbo-opleiding in een andere richting of vergelijkbaar en u hebt zelf te maken gehad met ingrijpende levenservaringen binnen de GGZ, maatschappelijke opvang, armoede, verslaving of huiselijk geweld.

Lesmomenten

De opleiding start weer in januari 2022. De lessen worden gegeven van 9.30 tot 16 uur.

Studiebelasting

Het lesprogramma duurt twee jaar en omvat jaarlijks 36 lesdagen van zes uur die deels online gegeven worden. Het praktijkdeel omvat minimaal 630 uur per jaar.

Diploma

De opleiding leidt op voor het diploma Sociaal Begeleider Specifieke Doelgroepen / Agogisch Begeleider GGZ (25474) Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (25478) of Sociaal Werker (25615).

Vervolgmogelijkheden

U kunt doorstromen naar de hbo-opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening of Maatschappelijk werk en dienstverlening.

Aanmelden

Bij een van de instellingen aangesloten bij het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn Utrecht. Wilt u deze opleiding volgen en is uw werkgever niet aangesloten bij het Platform? Neem contact met ons op, er zijn ook enkele plekken voor medewerkers buiten de regio.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mijke Mensonides telefoon 06 40 64 64 07.  

Wij helpen u graag!