Opleiding Praktijkopleider / leercoach

Opleiding Praktijkopleider / Leercoach

De opleiding Praktijkopleider / Leercoach kent vier kerntaken waarbinnen gewerkt wordt aan het ontwikkelen van de competenties. De praktijkopleider is verantwoordelijk voor het totale leerproces van werknemers/deelnemers aan de beroepspraktijk vorming (BPV). De praktijkopleider kan werkbegeleiders coachen bij het uitvoeren van hun taken, een leerplan opstellen en uit (laten) voeren en een opleidingstraject voor alle betrokkenen organiseren en coördineren. Daarnaast is de praktijkopleider verantwoordelijk voor de kwaliteit van begeleiden en beoordelen. Hij/zij voert zowel organisatorische, didactische als begeleidende werkzaamheden uit. 

 • Vooropleiding

  Relevant diploma niveau 3 of 4
 • Startdatum

  27 januari 2021
 • Lestijden

  Woensdag overdag
 • Locatie

  Amersfoort
 • Duur

  15 maanden
 • Kosten

  Zie onder
 • Diploma

  Praktijkdiploma mbo-niveau 4

Inhoud opleiding

 • Aannemen/introduceren
 • Begeleiden/beoordelen
 • Leervoorwaarden creëren
 • Zorgdragen voor kwaliteit
 • Eigen deskundigheid bevorderen
 • Werkbegeleiders coachen
 • Plannen/organiseren
 • Samenwerken en groepsgericht werken.

Daarnaast volgt de medewerker algemene vakken als Nederlands (niveau 3F), rekenen en burgerschap.
Kijk voor het complete competentiegerichte kwalificatiedossier op de website van SBB.

Werkend leren, bbl
De medewerker heeft een arbeidscontract van tenminste 16 uur per week waarin de Beroepspraktijkvorming plaatsvindt. Daarnaast zijn er theorielessen (gemiddeld één dag per week) op de locatie van ROC Midden Nederland. I.v.m. Corona bestaat de gecombineerde lesdag uit drie online uren en drie uren op locatie. De opleiding is dan ook praktijkgericht van aard.

Toelatingseisen

 • Relevant vakdiploma niveau 3 of 4
 • Relevante werkervaring binnen de welzijn-, zorg- of dienstverleningssector
 • Minimaal twee stagiaires en twee werkbegeleiders om te begeleiden
 • Een coach (vanuit de instelling) die jouw leerproces volgt en ondersteunt

Certificaten/ Diploma

De medewerker ontvangt een erkend mbo-diploma Praktijkopleider op mbo-niveau 4.

Kosten

Voor individuele medewerkers betaalt u het lesgeld van € 606,- , leermiddelen € 165,- en een eventuele bijdrage voor externe workshops en handboek praktijkopleider € 200,-.

Heeft u een vraag?