Operator A

Operator A

De opleidingen operator A richt zich op mensen die werkzaam zijn in de procesindustrie en zich verder willen ontwikkelen tot vakbekwaam operator met een landelijk erkend mbo diploma. 

 • Vooropleiding

  vmbo basisberoeps
 • Startdatum

  In overleg
 • Lestijden

  In overleg
 • Locatie

  Harmonielaan 2, Nieuwegein of incompany
 • Duur

  1 jaar
 • Kosten

  Prijs op aanvraag
 • Diploma

  Operator A, niveau 2

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding Operator A leren deelnemers omgaan met de controle- en bedieningsorganen van machines en apparaten. Zij kunnen straks werken in een centrale controlekamer met geïntegreerde meet- en regelfuncties voor de bewaking en sturing van het productieproces.
Ook verrichten ze klein onderhoud en assisteren ze bij complexe onderhouds- en ombouwwerkzaamheden. Verder doen ze mondeling en schriftelijk verslag over het procesverloop.

De opleiding bestaat uit beroepspakketten met een theoriedeel, praktijkopdrachten en toetsen. Doordat theorie en praktijk aan elkaar worden gekoppeld, ontwikkelen deelnemers kennis, houding en vaardigheden. Onder begeleiding van de docent en praktijkbegeleider werken deelnemers zelfstandig aan opdrachten.
De opleiding is praktijkgericht. Ook de lesboeken gaan uit van praktijksituaties. Gemiddeld zijn deelnemers een dag in de week bezig voor de opleiding. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Procesonderhoud, procestechniek en procesbeheersing
 • Veiligheid en milieu
 • Communicatie en organisatie
 • Wiskunde, natuurkunde en scheikunde 
 • Werktuigbouwkunde 

De opleiding is als volgt opgebouwd:
De praktijkopdrachten worden vormgegeven na een inventarisatie van de werkomgeving.
De opleiding bestaat uit een aantal beroepspakketten die worden afgesloten met een toets.
De opleiding wordt afgesloten met een examen (Proeve van Bekwaamheid) op de werkplek.
ROC Midden Nederland kan de opleiding toespitsen op verschillende branches. Bijvoorbeeld chemie, levensmiddelen of de kunststof- en rubberbranche.

Deelnemers volgen de beroepsbegeleidende leerweg (bbl: werken en leren) en worden voor tenminste 60% opgeleid in het bedrijf. 

Duur opleiding

De opleiding duurt één jaar.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding moet de deelnemer een afgeronde vmbo-opleiding basisberoepsgerichte leerweg hebben. Om een bbl-opleiding te kunnen volgen moet de deelnemer een baan hebben bij een erkend leerbedrijf en de beschikking hebben/in het bezit zijn van een laptop.

Vervolgmogelijkheden

Na een succesvolle afsluiting van de opleiding operator A ontvangen deelnemers het MBO niveau 2 diploma Operator A en kan men verder met Operator B, niveau 3.

Aanmelden voor de opleiding? neem contact op met Joost.