Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) keuzedeel

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), mbo keuzedeel

Leer hoe je iemand met NAH kan begeleiden!

Het keuzedeel NAH gaat dieper in op de emoties die het niet aangeboren hersenletsel oproept bij de cliënt en zijn omgeving en vragen om begrip en professionele ondersteuning van de zorgverleners. Mensen met een niet aangeboren hersenletsel zijn belangrijke functies (deels) kwijtgeraakt. De invloed hiervan op lichamelijke, psychische en sociale factoren kan groot zijn. In het keuzedeel staan we hier nadrukkelijk bij stil.

 • Vooropleiding

  Zie onder
 • Startdatum

  22 maart 2021
 • Lestijden

  18.30- 21.45 uur
 • Locatie

  Vondellaan 174, Utrecht
 • Duur

  9 avonden
 • Kosten

  € 945,-
 • Bewijs en accreditatie

  Bewijs van deelname en 39 accreditatiepunten

Keuzedeel; 39 accreditatiepunten op bij V&V.

Het keuzedeel levert 39 accreditatiepunten voor in het kwaliteitsregister van V&V op. Bij het volgen van het keuzedeel vraagt dit ook praktijkervaring en een praktijkexamen.

Vooropleiding

Verzorgende IG of AG, Verpleegkundige, Begeleider Specifieke Doelgroepen, Begeleider Gehandicaptenzorg.

Inhoud keuzedeel NAH

Lesdag 1: Algemene introductie over NAH
Lesdag 2: Gevolgen van NAH
Lesdag 3: Nieuwe mogelijkheden, wensen en behoeften cliënten met NAH
Lesdag 4: Communicatie, methodieken en NAH
Lesdag 5: Begeleiden van een cliënt en netwerk bij verlies
Lesdag 6: Het disharmonisch model
Lesdag 7: Omgaan met ontremd gedrag
Lesdag 8: Praktisch oefenen met acteurs
Lesdag 9: Eindopdracht

Lesmateriaal
De deelnemers maken gebruik van een laptop voor het maken van de lesvoorbereiding en het downloaden en bestuderen van de bij deze cursus behorende documenten.

Dit keuzedeel is ook als cursus te volgen, klik op de link voor meer informatie.

Startdata en duur

22 maart 2021 negen avonden van 18.30- 21.45 uur + praktijkexamen

Studiebelastingsuren

Naast de lesdagen moeten studenten rekening houden met de voorbereiding van de lessen en het uitwerken van opdrachten. Dit zal ongeveer drie uur per bijeenkomst aan voorbereiding vragen.

Begeleiding in de praktijk (bij keuzedeel)

Een ervaren, bevoegde, collega begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van het examen in de praktijk

Examen (bij keuzedeel)

De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen (Prove2Move Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (K0067)

Meer weten?

Voor informatie kunt u contact opnemen met Lydia Vertegaal of (030) 754 67 16.

Wilt u meer weten over onze opleidingen?