Niet Aangeboren Hersenletsel (N.A.H.)

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

De cursus NAH gaat dieper in op de emoties die het niet aangeboren hersenletsel oproept bij de cliënt en zijn omgeving en vragen om begrip en professionele ondersteuning van de zorgverleners. Mensen met een niet aangeboren hersenafwijking zijn belangrijke functies (deels) kwijtgeraakt. De invloed hiervan op lichamelijke, psychische en sociale factoren kan groot zijn. In de cursus staan we hier nadrukkelijk bij stil.

 • Vooropleiding

  Zie onder
 • Startdatum

  zie onder
 • Lestijden

  18.30- 21.45 uur
 • Locatie

  Vondellaan 174, Utrecht
 • Duur

  3 of 9 avonden
 • Kosten

  €395,- / €945,-
 • Bewijs en accreditatie

  Bewijs van deelname en accreditatiepunten

Cursus; 9 accreditatiepunten op bij V&V.
Keuzedeel; 39 accreditatiepunten op bij V&V.

NAH wordt aangeboden als cursus of als keuzedeel. In beide gevallen levert het accreditatiepunten voor in het kwaliteitsregister van V&V op. Bij het volgen van de cursus als keuzedeel vraagt dit ook praktijkervaring en een praktijkexamen.

Vooropleiding

Verzorgende IG of AG, Verpleegkundige, Begeleider Specifieke Doelgroepen, Begeleider Gehandicaptenzorg.

Inhoud cursus / keuzedeel NAH

Cursus
Lesdag 1: Belangrijkste oorzaken en gevolgen van NAH
Lesdag 2: Communicatie en begeleiding
Lesdag 3: Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag

Keuzedeel
Lesdag 1: Algemene introductie over NAH
Lesdag 2: Gevolgen van NAH
Lesdag 3: Nieuwe mogelijkheden, wensen en behoeften cliënten met NAH
Lesdag 4: Communicatie, methodieken en NAH
Lesdag 5: Begeleiden van een cliënt en netwerk bij verlies
Lesdag 6: Het disharmonisch model
Lesdag 7: Omgaan met ontremd gedrag
Lesdag 8: Praktisch oefenen met acteurs
Lesdag 9: Eindopdracht

Lesmateriaal
De deelnemers maken gebruik van een laptop voor het maken van de lesvoorbereiding en het downloaden en bestuderen van de bij deze cursus behorende documenten.

Startdata en duur

Cursus
22 januari 2020
20 mei 2020
Drie avonden van 18.30- 21.45 uur

Keuzedeel
18 februari 2020

Negen avonden van 18.30- 21.45 uur + praktijkexamen

Studiebelastingsuren

Naast de lesdagen moeten studenten rekening houden met de voorbereiding van de lessen en het uitwerken van opdrachten. Dit zal ongeveer drie uur per bijeenkomst aan voorbereiding vragen.

Begeleiding in de praktijk (bij keuzedeel)

Een ervaren, bevoegde, collega begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van het examen in de praktijk

Examen (bij keuzedeel)

De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen (Prove2Move Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (K0067)

Meer weten?

Voor informatie kunt u contact opnemen met Lydia Vertegaal of (030) 754 67 16.

Wilt u meer weten over onze opleidingen?