Leereenheid Individuele zorg verlenen

Leereenheid Individuele zorg verlenen, niveau 2

Wil je snel en gemakkelijk in- of doorstromen in de zorg? Dat kan met de leereenheid Individuele zorg verlenen op niveau 2.
Deze leereenheid omvat onderdelen van de opleiding Dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn en is bedoeld voor zij-instromers (23+) die starten of onlangs gestart zijn met een baan in de zorg. Met als resultaat dat deelnemers snel inzetbaar zijn voor het verlenen van individuele zorg en het ondersteunen bij activiteiten in het dagelijks leven. 

 • Vooropleiding

  VMBO basis of vergelijkbaar
 • Startdatum

  Bij voldoende aanmeldingen
 • Lestijden

  Volgt bij voldoende aanmeldingen
 • Locatie

  Maatweg 3, Amersfoort
 • Duur

  Maximaal 15 weken, zie onder
 • Kosten

  €725,- per deelnemer, groep in overleg
 • Afronding

  Bewijs van deelname, zie onder

Inhoud training

De leereenheid is praktisch van opzet. We starten met twee uur theorie gevolgd door vier uur vaardigheidstraining in een skills lab. Tussentijdse beroepsgerichte opdrachten zorgen ervoor dat de deelnemers aan de slag gaan met de theorie en vaardigheden oefenen in de praktijk. Overzicht trainingsprogramma:

Dag 1 
- Thema’s theorie: Introductie basiszorg + gevolgen ouder worden + Leren leren
- Vaardigheidstraining: werken met protocollen + mondverzorging + scheren

Dag 2 
- Thema’s theorie: CVA en risicosignalering
- Vaardigheidstraining: bed opmaken + transfer + mobiliteit

Dag 3 
- Thema’s theorie: Hart- en vaatziekten en decubitus
- Vaardigheidstraining: aan- en uitkleden + wassen + steunkousen + decubitus

Dag 4 
- Thema’s theorie: Diabetes en maaltijden
- Vaardigheidstraining: hulpmiddelen + uitscheiding + incontinentiemateriaal

Dag 5 
- Thema’s theorie: Dementie, veiligheid en meldcode
- Vaardigheidstraining: maaltijden + slikproblemen

Afronding en beoordeling leertraject: na dag vijf leveren deelnemers hun portfolio in. Als dit voldoet aan de gestelde eisen, mogen ze het praktijkexamen doen. Bij onvoldoende resultaat voor het portfolio en/of praktijkexamen hebben deelnemers recht op één herkansing.

Toelatingseisen

 • Vmbo-basis of vergelijkbaar
 • Beheersing van de Nederlandse taal i.v.m. het kunnen volgen van de lessen.
 • Minimaal acht uur per week werkzaam in de zorg.
 • Begeleiding van een werkbegeleider/praktijkopleider op de werkplek.
 • Deelnemer is bereid om tijd te stoppen in het leertraject en heeft gelegenheid tot zelfstudie (twee tot drie uur in de week).
   

Studieduur

De leereenheid duurt maximaal vijftien weken en omvat vijf lesdagen van zes klokuren. Daarnaast moet de deelnemer rekening houden met zelfstudie van ongeveer twee tot drie uur per week.

Locatie

De lessen worden gegeven op Maatweg 3 in Amersfoort (Gezondheidszorg College). Het is ook mogelijk deze leereenheid incompany aan te bieden.

Bewijs van deelname

Nadat deelnemers de bij de leereenheid behorende portfolio-opdrachten hebben behaald, mogen ze het (praktijk)examen van de volgende werkprocessen doen:  

 • P2-K1-W2: Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
 • B1-K1-W6: Draagt bij aan een veilige situatie
 • B1-K1-W9: Evalueert de werkzaamheden

Als de deelnemer het examen met goed gevolg afsluit ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Hiermee kan de deelnemer aantonen dat hij of zij individuele zorg op mbo-niveau 2 kan verlenen. Er loopt een aanvraag om een landelijk erkend MBO-certificaat te koppelen aan de leereenheid.

De leereenheid maakt deel uit van het project Onderwijs Op Maat, een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen door middel van leereenheden. Bekijk voor meer informatie de video over de leereenheid. 

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de leereenheid kan de deelnemer doorstromen naar de opleiding Dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. Het bewijs van deelname voor de leereenheid geeft binnen deze opleiding vrijstelling voor de genoemde werkprocessen.

Wilt u meer weten over deze Leereenheid?