Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, middenkaderopleiding niveau 4

Kop-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, BBL niveau 4

De opleiding is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die hun kennis willen verbreden en verdiepen, gaan werken op een VVE-locatie, coördinerende taken krijgen of gewoon nog beter willen worden in hun vak.

 • Vooropleiding

  Pedagogisch medewerker, zie onder
 • Startdatum

  September 2019
 • Lestijden

  6 uur per lesdag, incompany in overleg
 • Locatie

  Utrecht / Amersfoort
 • Duur

  1 - 1,5 jaar
 • Kosten

  € 582,-, zie onder
 • Diploma

  Diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, N4

Inhoud opleiding

De deelnemers volgen een praktijkgericht leertraject van één tot anderhalf jaar. Naast de lesdagen (eens per week) werken ze onder begeleiding twee tot drie dagen per week bij een kinderdagverblijf, integraal kindcentrum, BSO of VVE-locatie waar ze praktijkopdrachten uitvoeren. Ze leren dus vooral ‘on the job’. De opleiding is opgebouwd uit de vakken:

 • Pedagogiek
 • Regie voeren (o.a. uitvoeren van coördinerende taken)
 • Basistraining Vier VVE
 • Nederlands (3F)
 • Rekenen
 • Engels
 • Keuzedeel (wisselende actuele onderwerpen)

Vaste onderdelen zijn:

 • Een plan van aanpak schrijven voor kinderen met specifieke zorgbehoeften
 • Opzetten en beheren van een activiteitenprogramma op kinderdagverblijf, BSO, VVE of IKC
 • Ontwikkelingsgericht begeleiden van kinderen
 • Planning, organisatie, kwaliteitszorg
 • Op klantgerichte wijze contacten onderhouden met ouders en verzorgers
   

  Twee of drie keuzedelen
   

 • Werken met baby’s
 • BSO 8-12 jaar
 • Combinatiefunctionaris Integrale Kindcentra
 • Expressief talent
 • Specialist leesbevordering (vanaf 2018-2019)

Toelatingseisen

Ervaren pedagogisch medewerker met een diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang of vergelijkbaar niveau 3.

Locatie

Utrecht, Vondellaan en Amersfoort, Disketteweg (bij in company in overleg).

Studiebelasting

Het programma bestaat uit 30 tot 40 bijeenkomsten op jaarbasis. Duur van de lesdagen is afhankelijk van het gekozen programma, minimaal vijf en maximaal acht uur per lesdag.

Certificering/diploma

De opleiding leidt op voor het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (mbo-niveau 4).

Kosten

€ 582,- per medewerker (wettelijk verplicht cursusgeld) exclusief boeken (indicatie: € 200,-). Het wettelijk verplicht cursusgeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de opleiding kan de medewerker doorstromen naar een verwante hbo-opleiding bijvoorbeeld Pedagogisch Educatief Medewerker, Mens en Maatschappij of een docentopleiding.

Maatwerk

Wilt u een groep van minimaal twaalf medewerkers de mogelijkheid bieden om deze opleiding te volgen? We kunnen de opleiding op uw eigen locatie uitvoeren, de lestijden afstemmen en het onderwijsprogramma op maat samenstellen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hannie van Beers (regio Utrecht) of Frank Holtkamp (regio Amersfoort).

Voor praktische vragen of aanmelden kunt u terecht bij Kristel Kamerbeek. Zij zijn bereikbaar via  (030) 754 65 34.  Wij helpen u graag!

Wilt u contact met onze opleidingsadviseur / accountmanager?