Welzijn College

Knap Lastig 4-12 Nieuw

  • Niveau 3
  • Volwassenenonderwijs

Voor pedagogisch medewerkers

De training Knap Lastig duurt zes keer drie uur en richt zich op pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang (BSO) en andere professionals die met jonge kinderen werken.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 3

Duur

0,5-1 jaar

Start

Eind augustus 2022

Startdatum

In overleg

Kosten

€ 3.925,-, zie onder

Vooropleiding

PMK niveau 3, zie onder

Inhoud training

Pedagogisch werkers komen in hun werk soms ‘lastig’ gedrag tegen. Het kan helpen om naar de situatie te kijken door de ogen van het kind. Tijdens de training Knap lastig krijgen deelnemers handvatten aangereikt om beter met opvallend gedrag om te gaan. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De invloed die de pedagogisch werker kan hebben op lastig en knap lastig gedrag
  • Het belang van een positieve benadering en een één-op-één-vertrouwensrelatie
  • Het onderscheid tussen normaal, gewoon lastig en knap lastig gedrag
  • De oorzaken van knap lastig gedrag (andere werking hersenen, aanleg, omgeving)
  • De beleving van de omgeving door het kind en de behoeften die het kind heeft

In overleg kan video-interactiebegeleiding (VIB) worden ingepast. Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers zich bewust van de invloed die ze hebben met hun houding ten opzichte van opvallend gedrag. Ook wordt geleerd hoe ze effectiever kunnen communiceren met zowel kinderen als ouders.

De studiebelasting is 28 uur inclusief zelfstudie.

Toelatingsvoorwaarden

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 en ervaring als pedagogisch medewerker op een locatie voor BSO.

Kosten

€ 3.900,- exclusief lesmateriaal a € 25,- per deelnemer.

Meer informatie

We verzorgen deze toetsen en trainingen alleen voor groepen medewerkers. Voor meer informatie kunt u contact op met Irene Suitela (030) 754 66 08 of met de accountmanager/opleidingsadviseur. Wij helpen u graag.