WERKEN MET BABY’S

Keuzedeel Werken met baby's

Binnen de kinderopvang worden baby’s opvangen met de grootst mogelijke zorg; aandacht bij het verschonen, in alle rust op schoot voeden, oogcontact, zacht praten, echte aandacht voor de baby. Professionele pedagogisch medewerkers houden de signalen van de baby goed in de gaten, benoemen wat ze doen en zorgen voor rust op de groep. Tijdens deze training leren pedagogisch medewerkers hoe ze op professionele wijze begeleiding bieden aan deze specifieke groep.

 • Vooropleiding

  Zie onder
 • Startdatum

  In overleg
 • Lestijden

  In overleg
 • Locatie

  In overleg
 • Duur

  8 x 3 uur
 • Kosten

  € 6.650,-/groep 12-14 personen
 • MBO-certificaat

  Keuzedeel Werken met Baby’s

Inhoud keuzedeel

Het keuzedeel is bedoeld voor ervaren pedagogisch medewerkers die hun kennis en vaardigheden ten aanzien van het werken met baby’s verder willen ontwikkelen en (gedeeltelijk) werken op een babygroep of een verticale groep.

De training is praktisch van opzet, de theorie wordt op school besproken en in de praktijk toegepast. Onderwerpen:

 • De pedagogische kwaliteit baby-opvang is van groot belang
 • Hoe verloopt de sociaal emotionele ontwikkeling en hechting. Wat zijn stressfactoren voor de baby en hoe kun je deze voorkomen of vermijden?
 • (Cognitieve) ontwikkeling van het babybrein en de pedagogische visie van Emmi Pikler
 • Luisteren naar de baby aan de hand van de Dunstan babytaal-methode
 • De ontwikkeling van sensopathische en sensomotorische activiteiten
 • Alle ruimte voor de baby: onverdeelde aandacht en basisbevestigend dragen
 • Visie en beleid met betrekking tot het werken met baby’s

Leerdoel Weten:

 • Hoe het babybrein zich ontwikkelt en wat de invloed hiervan is op het gedrag;
 • Hoe de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt;
 • Welke spel- en ontwikkelingsmaterialen gebruikt kunnen worden die passen bij de ontwikkelingsfase van de baby.

Leerdoel Kunnen:

 • Baby’s op een respectvolle manier verzorgen, dat wil zeggen de ruimte geven, eigen initiatief stimuleren en daarbij rekening houden met de ontwikkelingsfase;
 • Omgaan met de verschillende temperamenten;
 • Herkennen van (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) en hierop adequaat reageren;
 • Basisbevestigend dragen;
 • Inspelen op de individuele behoeftes van de baby;
 • Rustig reageren bij stressfactoren;
 • Sensitieve responsiviteit en respect voor autonomie vertalen naar babyniveau;
 • Bevorderen van intensieve samenwerken met de ouder(s).

Leerdoel Gedrag:

 • Bewust zijn van eigen manier van communicatie, je invloed op de ontwikkeling van baby’s;
 • Op professionele wijze rust creëren, overgangsmomenten begeleiden;
 • Samenwerken met ouders in het belang van de baby;
 • Spel- en ontwikkelingsmaterialen en activiteiten aanbieden die passen bij de ontwikkelingsfase.

Trainers/docenten
De training wordt gegeven door een vast team van gespecialiseerde trainers: mevr. J. Kramer, mevr. M. van der Linden, mevr. H. Boukayou, mevr. M. Agasi en  mevr. R. Gouweleeuw

Studiebelasting

De studiebelasting is 36-50 uur. Naast de acht bijeenkomsten werken de medewerkers zelfstandig aan een portfolio met opdrachten die deels ook in de praktijk worden uitgevoerd. Dit keuzedeel wordt afgerond met een praktijkexamen.

Groepsgrootte

12 tot 14 medewerkers per groep. De groepen kunnen heterogeen worden samengesteld.

Vervolgmogelijkheden 

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (vrijstelling voor keuzedeel Werken met Baby’s).

Kosten

€ 6.650,-/ groep van 12 - 14 personen. Exclusief locatiekosten en reiskosten trainer.

Meer informatie

We verzorgen deze toetsen en trainingen voor groepen van acht tot veertien medewerkers. Voor meer informatie kunt u contact op met Paula van der Born (030) 754 66 08 of met Hannie van Beers. Wij helpen u graag.

Wilt u meer informatie over onze opleidingen?