Training Helpende Plus

Helpende plus, niveau 2 (K0905)

  • Niveau 2
  • Volwassenenonderwijs

Voor zorgprofessionals die al werkzaam zijn als helpende

Het keuzedeel Helpende Plus, gekoppeld aan de opleiding Dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn, kan gevolgd worden door zorgprofessionals die al werkzaam zijn als helpende.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 2

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

Utrecht: 1 februari 2022

Kosten

€ 995,- zie onder (exclusief examenkosten)

Vooropleiding

Helpende of Dienstverlener HZW

Lestijden

18:30 - 21:30 uur

Afronding

Landelijk erkend MBO-certificaat K0905

De cursus

Tijdens deze tiendaagse praktijkgerichte bijscholing leert de deelnemer diverse vaardigheden uitvoeren volgens de Vilans protocollen. Deze vaardigheden zijn onder andere oog-, neus en oordruppels toedienen, wondverzorging, medicatie toediening, katheterzak verwisselen en toedienen microlax.

Overige onderdelen van de cursus zijn: de wet BIG, het signaleren van bijzonderheden en rapporteren, ziektebeelden zoals COPD, oncologie en dementie.

De deelnemer bereidt de theorie thuis voor en oefent de vaardigheid op school in een skills lab. Vervolgens oefent de deelnemer, onder begeleiding van een ervaren en bevoegde collega, in de beroepspraktijk. Met deze bijscholing werkt de deelnemer aan de eigen kwaliteit en deskundigheid. Het certificaat is een ‘plus’ op het diploma Helpende of Dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn.

Lesinhoud
Lesdag 1    Wet BIG en medicatie
Lesdag 2    Ziektebeelden en vervolg medicatie
Lesdag 3    Vervolg medicatie, ziektebeelden en risicosignalering
Lesdag 4    Wondverzorging en therapietrouw
Lesdag 5    Uitscheiding en observatiegegevens
Lesdag 6    Acute situaties en steunkousen
Lesdag 7    Oncologie en palliatieve zorg
Lesdag 8    Onbegrepen gedrag en voorbereiding examen
Lesdag 9    Herhaling en voorbereiding examen
Examen      Praktijkexamen in simulatie of beroepspraktijk 

Begeleiding in de praktijk

De deelnemer moet gelegenheid krijgen om alle handelingen in de praktijk te oefenen. Een ervaren, bevoegde collega begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van de opdrachten in de praktijk.

Studiebelastingsuren

Naast de lesdagen moeten deelnemers rekening houden met de voorbereiding van de lessen en het uitwerken van opdrachten. Dit zal ongeveer drie uur per bijeenkomst aan voorbereiding vragen.

Lesmateriaal

De deelnemers maken gebruik van een laptop voor het maken van de lesvoorbereiding en het downloaden en bestuderen van de Vilans zorgprotocollen. De link naar de Vilans zorgprotocollen staat in de digitale leeromgeving van ROC Midden Nederland.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de scholing Helpende Plus moet de deelnemer in het bezit zijn van het diploma Helpende of dienstverlener HZW. Daarnaast geldt als voorwaarde om deel te nemen aan deze scholing dat de werkgever van de deelnemer de verantwoordelijkheden ten aanzien van het verstrekken van medicatie door helpenden vastgelegd heeft.

Beoordeling

De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen of in simulatie of in de beroepspraktijk. In dit examen voert de deelnemer verschillende handelingen uit. Het simulatie-examen duurt één uur en wordt afgenomen in een skills lab. Voorafgaand aan het examen dient de deelnemer:

  • Alle opdrachten in de praktijk uitgevoerd en afgetekend te hebben
  • De opdracht ‘uitwerking ziektebeeld’ behaald te hebben

Kosten

€ 995,- inclusief praktijk examinering. Bij uitvoering van het examen in simulatie kost dit  €175,- per examen. Groepsprijs in overleg.

Certificering

Deze cursus levert het landelijk erkende mbo-certificaat keuzedeel Helpende Plus op.

Meer informatie 

Heb je vragen of opmerkingen over deze scholing? Neem dan per e-mail of telefonisch contact op met Suzanne Schrijvers regio Utrecht 06 18 68 77 05 of Annerieke Buis regio Amersfoort (030) 754 77 87. 

Lesdagen

De start dag in Utrecht is dinsdag 1 februari 2022, de rest van de lesdagen zijn;  dinsdag 15 februari, 8 maart, 22 maart, 5 april, 19 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni en 21 juni (examen).

Bij InCompany: in overleg, zowel mogelijk in Amersfoort als in Utrecht.