Grootkeukentechniek: VCA-Basisveiligheid

Grootkeukentechniek - VCA-Basisveiligheid

  • Niveau n.v.t
  • Volwassenenonderwijs

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht. De Arbo-wet benadrukt dat dit een zaak is van zowel werkgever als werknemer. Volgens die wet moeten werkgevers voldoende voorlichting en onderricht over de werkomstandigheden geven.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau n.v.t

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

Open inschrijving, zie onder

Kosten

Zie onder

Vooropleiding

Mbo, niveau 2

Incompany

In overleg

De cursus

Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan veiligheid, o.a. omdat hun klanten veiligheidscertificaten eisen. De cursus VCA-Basisveiligheid  voorziet in deze eis. Het doel van de cursus is het onderkennen en het beheersen van risico’s tijdens de werkzaamheden. Het certificaat VCA-Basisveiligheid heeft zich de laatste jaren bewezen als meest erkend certificaat op het gebied van veiligheid en is bovendien voor alle branches toepasbaar.

In de cursus komen de aspecten veiligheidswetgeving (Arbo-wet), risico’s en ongevallenpreventie aan de orde. Verder worden o.a. behandeld de gevarenbronnen, gevaarlijke stoffen, werken in besloten ruimten, brandveiligheid en metingen. Tenslotte wordt ook ingegaan op ongevallen, gevaren bij lassen, gereedschappen, machines, hijswerkzaamheden en op persoonlijke beschermingsmiddelen.

Toelatingseisen

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding nodig.

Duur cursus

De cursus duurt twee dagen.

Open inschrijving

Groepsgrootte is minimaal 12 en maximaal 18 cursisten. Datum volgt bij voldoende inschrijvingen.

Certificaat

Aansluitend op de cursus volgt deelname aan een landelijk examen voor VCA-Basisveiligheid. Geslaagde cursisten ontvangen vervolgens het certificaat VCA-Basisveiligheid en worden geregistreerd. Niet geslaagde cursisten kunnen zich inschrijven voor een herexamen. Het afgegeven certificaat heeft een geldigheidsduur van tien jaar.

Kosten

  • Cursus VCA-Basisveiligheid, twee dagen, € 300,-*
  • Cursus VCA-Basisveiligheid (herhaling), één dag, € 195,-*
  • Cursus VCA-Basisveiligheid, incompany/groep, offerte
  • VCA-Basisveiligheid Zelfstudie, boek plus examen, € 150,-
  • VCA-Basisveiligheid, (her) examen, € 105,-
  • VCA-Basisveiligheid, mondeling (her) examen, € 150,-
  • VCA-Basisveiligheid, lesboek, € 45,-       

*Inclusief pasje, boek en examen

Prijzen zijn exclusief BTW.

Aanmelden en informatie

Voor verdere informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Joke van Eijkelenburg telefoon 06 42 56 31 12.