Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, middenkaderopleiding niveau 4

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, niveau 4, 1,5 jaar - voor medewerkers met ervaring

De opleiding is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die hun kennis willen verbreden en verdiepen, gaan werken op een VVE-locatie, coördinerende taken krijgen of gewoon nog beter willen worden in hun vak.

 • Vooropleiding

  Pedagogisch medewerker, zie onder
 • Startdatum

  September 2020
 • Lestijden

  Zes uur per lesdag, incompany in overleg
 • Locatie

  Vondellaan Utrecht
 • Duur

  1,5 jaar
 • Kosten

  € 588,-, zie onder
 • Diploma

  Diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, N4

Inhoud opleiding

De opleiding duurt 1,5 jaar. Naast de lesdagen (eens per week) werkt de werknemer minimaal 630 uur per jaar bij een kinderdagverblijf, integraal kindcentrum, BSO of VVE-locatie waar onder begeleiding praktijkopdrachten uitvoert. De werknemer leert dus vooral ‘on the job’. De opleiding is opgebouwd uit de vakken:

 • Pedagogiek (Verdieping)
 • Regie voeren (uitvoeren van coördinerende taken) / Professionaliteit
 • Algemene vakken (Nederlands 3F, rekenen, Engels en burgerschap)
 • Basistraining Vier VVE (optioneel)

Vaste onderdelen zijn:

 • Een plan van aanpak schrijven voor kinderen met specifieke zorgbehoeften
 • Opzetten en beheren van een activiteitenprogramma op kinderdagverblijf, BSO, VVE of IKC
 • Ontwikkelingsgericht begeleiden van kinderen
 • Planning, organisatie, kwaliteitszorg
 • Op klantgerichte wijze contacten onderhouden met ouders en verzorgers

Keuzedelen:

 • Werken met baby’s
 • BSO 8-12 jaar
 • Combinatiefunctionaris Integrale Kindcentra
 • Expressief talent
 • Specialist leesbevordering 0-12 jaar

Toelatingseisen

Diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang of vergelijkbaar.

Studiebelasting

Het programma bestaat uit 30 tot 40 bijeenkomsten op jaarbasis. Duur van de lesdagen is afhankelijk van het gekozen programma, minimaal vijf en maximaal acht uur per lesdag.

Locatie

Vondellaan 174 in Utrecht (bij in company in overleg).

Diploma

De opleiding leidt op voor het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (mbo-niveau 4).

Kosten

€ 582,- per medewerker (wettelijk verplicht cursusgeld) exclusief boeken (indicatie: € 250). Een laptop is noodzakelijk voor het volgen van het onderwijs. Het wettelijk verplicht cursusgeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de opleiding kan de medewerker doorstromen naar een verwante hbo-opleiding bijvoorbeeld Pedagogisch Educatief Medewerker, Mens en Maatschappij of een docentopleiding.

Meer informatie voor werkgevers

Wilt u een groep van minimaal twaalf medewerkers de mogelijkheid bieden om deze opleiding te volgen? We kunnen de opleiding op uw eigen locatie uitvoeren, de lestijden afstemmen en het onderwijsprogramma op maat samenstellen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hannie van Beers .

Voor praktische vragen of aanmelden kunt u terecht bij Kristel Kamerbeek of via (030) 754 65 34. Wij helpen u graag!

Wilt u contact met onze opleidingsadviseur / accountmanager?