Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker voor Hoger opgeleiden, niveau 4

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, niveau 4, 10 lesmaanden - voor hoger opgeleiden

De opleiding is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die hun kennis willen verbreden en verdiepen, gaan werken op een VVE-locatie, coördinerende taken krijgen of gewoon nog beter willen worden in hun vak. En voor nieuwe medewerkers die aan het werk willen als (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker met minimaal HAVO-of VWO-diploma, propedeuse HBO Pedagogiek/PABO of vergelijkbaar en relevante ervaring in het werken met kinderen. 

 • Vooropleiding

  Divers, zie onder
 • Startdatum

  September 2020 zie onder
 • Lestijden

  Zes uur per lesdag [Woensdag]
 • Locatie

  Vondellaan 174 Utrecht
 • Duur

  Tien lesmaanden
 • Kosten

  588,-, zie onder
 • Diploma

  Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Inhoud opleiding

Het traject omvat 37 lesdagen waarbij de student zes uur per week les volgt. Daarnaast werkt de medewerker 640 uur bij een kinderopvanglocatie onder begeleiding van een ervaren werkbegeleider. De medewerker leert dus vooral ‘on the job’.

Theorie-examens 
1. Ontwikkelingspsychologie en activiteiten voor de doelgroep
2. Verzorgen basis en EHBO
3. Pedagogiek I 

Praktijkexamens 
A. Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden 
(gedragsobservatie door praktijkexaminator)

B1. Biedt persoonlijke verzorging 
(gedragsobservatie door praktijkexaminator)
B2. Ondersteunt bij verzorgende taken 
(gedragsobservatie door praktijkexaminator)

C1. Stelt een activiteitenprogramma op 
(gedragsobservatie door praktijkexaminator en productbeoordeling door opleidingsexaminator)
C2. Bereidt de uitvoering van de activiteiten voor 
(productbeoordeling door praktijkexaminator)
Als deze voldoende zijn kan de student verder met:
C
3. Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten 
(productbeoordeling door praktijkexaminator)
C4. Biedt ontwikkelingsgerichte activiteiten aan 
(gedragsobservatie en productbeoordeling door praktijkexaminator)
C5. Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten 
(gedragsobservatie door praktijkexaminator en opleidingsexaminator en 
verantwoordingsverslag door opleidingsexaminator)

Theorie-examens 
4. Pedagogiek II

5. Regie en kwaliteit

Praktijkexamens 
D1. Inventariseert behoeften en wensen van het kind 
(gedragsobservatie en productbeoordeling door praktijkexaminator)
D2. Voert gesprekken met de ouders/opvoeders
(gedragsobservatie door praktijkexaminator)
D3. Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan
(gedragsobservatie door praktijkexaminator en productbeoordeling door opleidingsexaminator)
D4. Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
(gedragsobservatie door praktijkexaminator)
D5. Biedt (gespecialiseerde) opvang
(gedragsobservatie door praktijkexaminator)
D6. Evalueert de werkzaamheden
(gedragsobservatie en productbeoordeling door praktijkexaminator)

E1. Werkt aan de eigen deskundigheid 
(gedragsobservatie door praktijkexaminator)
(productbeoordeling door 2 onafhankelijke examinatoren, 1 vanuit school, 1 vanuit praktijk)
E2. Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg 
(gedragsobservatie door praktijkexaminator)

F1. Voert coördinerende taken uit
(gedragsobservatie en verantwoordingsverslag door praktijkexaminator)
F2. Bouwt en onderhoudt een netwerk
(gedragsobservatie en productbeoordeling door praktijkexaminator)

Keuzedelen 

Generieke vakken 
Nederlands (3F): Landelijk Centraal Examen Nederlands: lezen/luisteren
Instellingsexamens spreken, gesprekken voeren en schrijven 
Engels (B1/A2)
Rekenen (3F): Landelijk CE
Burgerschap: voldaan aan verplichting

Extra training Gordon

Toelatingseisen

Minimaal HAVO-of VWO-diploma, propedeuse HBO Pedagogiek/PABO of vergelijkbaar en relevante ervaring in het werken met kinderen. 

Leslocatie

Vondellaan 174 Utrecht. 

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de opleiding kan de medewerker doorstromen naar een verwante hbo-opleiding of de opleiding tot pedagogisch coach.

Kosten

€ 582,- plus boeken (richtprijs € 350,-)

Meer informatie en contact

Voor praktische vragen of aanmelden kunt u terecht bij Kristel Kamerbeek of Irene Suitela. Wij helpen u graag.

Informatie voor werkgevers

Wilt u een groep van minimaal zestien medewerkers de mogelijkheid bieden om deze opleiding te volgen? We kunnen de opleiding op uw eigen locatie uitvoeren, de lestijden afstemmen en het onderwijsprogramma op maat samenstellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanager Hannie van Beers. Wij helpen u graag!

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli 2020 voor de start van september 2020

Meer informatie over onze opleidingen