Kopstudie Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Antroposofische Kinderopvang, kopopleiding 1,5 jaar

De antroposofische kinderopvang gaat uit van belangrijke menswaardige principes zoals eerbied, zintuigontwikkeling en geborgenheid. Dit stimuleert jonge kinderen om zich in de volle breedte te ontwikkelen op sociaal, emotioneel, creatief en cognitief gebied.

 • Vooropleiding

  Diploma Pedagogisch medewerker, zie onder
 • Startdatum

  Januari 2021 bij voldoende aanmeldingen
 • Lestijden

  Zes lesuren per dag
 • Locatie

  Vondellaan 174 Utrecht
 • Duur

  30 - 40 bijeenkomsten
 • Kosten

  € 588,- per jaar, zie onder
 • Diploma

  Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, niveau 4

Inhoud opleiding

De medewerker volgt een praktijkgericht leertraject van anderhalf jaar. Naast de lesdagen (eens per week) werken ze onder begeleiding twee tot drie dagen per week bij een antroposofisch kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Ze leren dus vooral ‘on the job’. Tijdens deze opleiding behaalt de medewerker naast het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker een certificaat Pedagoog Antroposofische Kinderopvang.

De kopstudie combineert algemene vakken, zoals rekenen, Engels en burgerschap, met antroposofische vakken, zoals euritmie, vilten en wolbewerking en is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam bij een antroposofisch kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang die hun kennis willen verbreden en verdiepen. Centraal staat de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De antroposofische component komt met name naar voren tijdens de pedagogiek-lessen, vier speciale weekenden op locatie en de kunstvakken. 

 • Pedagogiek binnen de Antroposofische kinderopvang
 • Sociale communicatie
 • Regie voeren (uitvoeren van coördinerende taken)
 • VVE binnen de Antroposofische kinderopvang
 • Nederlands (3F), rekenen en Engels

Vaste onderdelen zijn:

 • een plan van aanpak schrijven voor kinderen met specifieke zorgbehoeften
 • opzetten en beheren van een activiteitenprogramma op kinderdagverblijf, BSO, VVE of IKC
 • ontwikkelingsgericht begeleiden van kinderen
 • planning, organisatie, kwaliteitszorg
 • op klantgerichte wijze contacten onderhouden met ouders en verzorgers

Specialisaties:

 • Werken met baby’s
 • Expressief talent

Toelatingseisen

Ervaren pedagogisch medewerkers met een diploma Pedagogisch Medewerker niveau 3 (of vergelijkbaar) en een aantal jaren werkervaring.

Studiebelasting

Het programma bestaat uit 30 tot 40 bijeenkomsten van acht lesuren op jaarbasis, zelfstudie ongeveer twee uur per week. Daarnaast werkt de medewerkers minimaal twee dagen in de praktijk.

Certificering/diploma

De opleiding leidt op voor het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (mbo-niveau 4) plus het certificaat Pedagoog Antroposofische Kinderopvang.

Kosten

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de opleiding kan de medewerker doorstromen naar een verwante hbo-opleiding zoals Pedagogisch Educatief Medewerker, Mens en Maatschappij of een docentopleiding.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Notten, coördinator bij de School voor Antroposofische Kinderopvang. Roel is bereikbaar via info@school-vak.nl en 06 34 83 63 86. 

Wilt u meer weten over onze opleidingen?