Experience Positieve Gezondheid

Experience Positieve Gezondheid

  • Niveau 4
  • Volwassenenonderwijs

Vitaliteitslab

Mensen zijn niet hun aandoening of hun probleem. Toch gaat in de sectoren zorg en welzijn alle aandacht uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we ze beter kunnen maken. Positieve Gezondheid (IPH) kiest een andere invalshoek. ‘Gezondheid als het vermogen van de mens om zich aan te passen en de eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven’.

Het accent ligt niet op ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. De visie van Positieve Gezondheid is uitgewerkt in 6 dimensies die een breed beeld geven van het begrip gezondheid.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

Volgt

Inhoud training

Tijdens de experience van één dagdeel van drie uur maak je op interactieve wijze kennis met de basisbeginselen van positieve gezondheid. Het is een korte kennismaking waarin je kennis opdoet over positieve gezondheid en leert waarop het gedachtengoed is geïnspireerd. Je gaat hiermee aan de slag in ons praktijklokaal waarin je doormiddel van activerende werkvormen nog beter kennis maakt met de 6 verschillende dimensies.

Na afloop staan we stil bij jouw reflectie op eigen gezondheid en bieden we handvatten voor de praktijk.

Locatie

Vitaliteitslab ROC Midden Nederland, Herculesplein 285 Utrecht. De training kunnen we ook incompany uitvoeren.

Vervolgmogelijkheden

Basis Training Positieve Gezondheid