Cursus VCA Basisveiligheid

Cursus VCA Basisveiligheid

  • Niveau n.v.t
  • Volwassenenonderwijs

Bestemd voor industrie of bouw

De cursus is bestemd voor iedereen die werkzaam is in, of gerelateerd is aan de industrie of bouw. Denk dan aan loonbedrijven, hoveniers, timmerlieden, lassers, metselaars, tegelzetters, parketteurs, medewerkers technische- of facilitaire dienst, hulpvakkrachten, assistenten, inspecteurs etc. De cursus is bovendien geschikt voor medewerkers van bedrijven die voor een gemeente of provincie werken.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau n.v.t

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

In overleg

Kosten

2 dagen € 300,-, zie onder

Vooropleiding

Geen

Lestijden

09.00 – 16.00 uur

Locatie

In overleg

Resultaat

  • Branche-certificaat

Inhoud cursus

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht. De Arbo-wet benadrukt dat dit een zaak is van zowel werkgever als werknemer. Volgens die wet moeten werkgevers voldoende voorlichting en onderricht over de werkomstandigheden geven.

Tijdens de cursus VCA Basisveiligheid komen de aspecten veiligheid, veiligheidswetgeving (Arbo-wet), risico’s en ongevallenpreventie aan de orde. Verder komen gevarenbronnen, gevaarlijke stoffen, werken in besloten ruimten, brandveiligheid en metingen aan bod. Ten slotte is er aandacht voor ongevallen, gevaren bij lassen, gereedschappen, machines, hijswerkzaamheden en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Start, duur en lestijden 

De cursus start in overleg en duurt twee dagen of vijf avonden. Lestijd in principe van 09.00 - 16.00 uur. 

Certificaat

Aansluitend op de cursus volgt deelname aan een landelijk examen voor VCA. Geslaagde cursisten ontvangen vervolgens het certificaat VCA en worden geregistreerd. Niet geslaagde cursisten kunnen zich inschrijven voor een herexamen. Het afgegeven certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Studiekosten

  • Cursus VCA Basisveiligheid twee dagen € 300,-*
  • Cursus VCA Basisveiligheid (herhaling) één dag € 195,-*

* inclusief pasje, boeken en examen

Cursus VCA Basisveiligheid Incompany/groep offerte

  • VCA Zelfstudie Boek plus Schriftelijk examen € 150,-
  • VCA Basisveiligheid Schriftelijk (her)examen € 105,-
  • VCA Basisveiligheid Mondeling (her)examen € 150,-
  • VCA Basisveiligheid Lesboek € 45,-

Prijzen zijn exclusief BTW.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze opleiding, neem dan contact op met Joost Zijderveld telefoon 06 24 82 67 02. 
De cursus wordt regionaal, in-company of op één van de locaties van ROC Midden Nederland gegeven.