Leereenheid Individuele basiszorg verlenen

C0039 Individuele basiszorg verlenen, niveau 2 - klassikaal

 • Niveau 2
 • Volwassenenonderwijs

snel en gemakkelijk in- of doorstromen in de zorg

Wil je snel en gemakkelijk in- of doorstromen in de zorg? Dat kan met de leereenheid Individuele basiszorg verlenen op niveau 2.
Deze leereenheid omvat onderdelen van de opleiding Dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn en is bedoeld voor zij-instromers (23+) die starten of onlangs gestart zijn met een baan in de zorg. Met als resultaat dat deelnemers snel inzetbaar zijn voor het verlenen van individuele zorg en het ondersteunen bij activiteiten in het dagelijks leven. 

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / 2

Startdatum

Nader te bepalen

Kosten

Zie onder

Vooropleiding

VMBO basis of vergelijkbaar

Lestijden

Nader te bepalen

Duur

Maximaal 15 weken, zie onder

Inhoud training

De leereenheid is praktisch van opzet. We starten met twee uur theorie gevolgd door vier uur vaardigheidstraining in een skills lab. Tussentijdse beroepsgerichte opdrachten zorgen ervoor dat de deelnemers aan de slag gaan met de theorie en het oefenen van vaardigheden in de praktijk. Overzicht trainingsprogramma:

Dag 1 
- Thema’s theorie: introductie basiszorg, gevolgen ouder worden, leren leren
- Vaardigheidstraining: werken met protocollen, mondverzorging, scheren

Dag 2 
- Thema’s theorie: CVA (beroerte) en risicosignalering
- Vaardigheidstraining: bed opmaken, transfer, mobiliteit

Dag 3 
- Thema’s theorie: hart- en vaatziekten en decubitus
- Vaardigheidstraining: aan- en uitkleden, wassen, steunkousen,  decubitus

Dag 4 
- Thema’s theorie: diabetes en maaltijden
- Vaardigheidstraining: hulpmiddelen,  uitscheiding, incontinentiemateriaal

Dag 5 
- Thema’s theorie: dementie, veiligheid en meldcode
- Vaardigheidstraining: maaltijden, slikproblemen

Afronding en beoordeling leertraject: na dag vijf leveren deelnemers hun portfolio in. Als dit voldoet aan de gestelde eisen, mogen ze het examen in de praktijk doen.

Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen is het mogelijk dat een gedeelte van het onderwijs online aangeboden wordt. Deelnemers komen dan in een online leeromgeving bij elkaar, volgen onderwijs van de docent en krijgen ook binnen de online leeromgeving groepsopdrachten.

Toelatingseisen

 • Vmbo-basis of vergelijkbaar
 • Beheersing van de Nederlandse taal i.v.m. het kunnen volgen van de lessen.
 • Minimaal acht uur per week werkzaam in de zorg.
 • Begeleiding van een werkbegeleider/praktijkopleider op de werkplek.
 • Deelnemer is bereid om tijd te stoppen in het leertraject en heeft gelegenheid tot zelfstudie (twee tot drie uur in de week).
   

Studieduur

De leereenheid duurt maximaal vijftien weken en omvat vijf lesdagen van zes klokuren. Daarnaast moet de deelnemer rekening houden met zelfstudie van ongeveer twee tot drie uur per week.

Locatie

De lessen vinden plaats in Amersfoort, de locatie wordt nader bepaald. Het is ook mogelijk deze leereenheid in-company aan te bieden.

MBO-certificaat

Nadat deelnemers de bij de leereenheid behorende portfolio-opdrachten hebben behaald, mogen ze het (praktijk)examen van de volgende werkprocessen doen:  

 • P2-K1-W2: Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
 • B1-K1-W6: Draagt bij aan een veilige situatie

Als de deelnemer het examen met goed gevolg afsluit ontvangt de deelnemer het landelijk erkend mbo-certificaat C0039 Ondersteunen bij wonen en welbevinden

De leereenheid maakt deel uit van het project Onderwijs Op Maat, een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen door middel van leereenheden. Bekijk voor meer informatie de video over de leereenheid. 

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de leereenheid kan de deelnemer doorstromen naar de opleiding Dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. Het mbo-certificaat voor de leereenheid geeft binnen deze opleiding vrijstelling voor de genoemde werkprocessen.

Kosten

De kosten per deelnemer zijn afhankelijk van de datum van start. Voor start in september geldt dat wij deze met de huidige subsidieregeling nog kosteloos kunnen aanbieden. Voor de actuele status van de subsidieregeling kun je contact met ons opnemen.
De kosten buiten de subsidie om is € 725,- per deelnemer.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze opleiding, neem dan contact op met Marjolein van Vulpen,telefoon 06 53 40 14 45 of met Nienke van de Biezen, telefoon 06 34 47 10 92.