Leereenheid Individuele zorg en ondersteuning, niveau 3

C0033 Ondersteunen bij wonen en welbevinden, niveau 2 - klassikaal

 • Niveau 2
 • Volwassenenonderwijs

Snelle inzet zij-instromers

Wil je snel en gemakkelijk in- of doorstromen in de zorg? Dat kan met de leereenheid Ondersteunen bij wonen, leven en welzijn op niveau 2.
Deze leereenheid omvat onderdelen van de opleiding Dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn en is bedoeld voor zij-instromers (23+) die starten of onlangs gestart zijn met een baan in de zorg. Met als resultaat dat deelnemers snel inzetbaar zijn voor het verlenen van ondersteuning bij wonen en welbevinden.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / 2

Startdatum

Nader te bepalen

Kosten

Tijdelijk gesubsidieerd*

Vooropleiding

Vmbo-basis of vergelijkbaar

Duur

Maximaal 15 weken, zie onder

Inhoud leereenheid

Deze leereenheid is bedoeld voor:

 • Zij instromers met werknemersvaardigheden en zonder voorkennis van werken in de zorg.
 • Zij instromers met voorkennis/ werkervaring op lager niveau die wil doorstromen naar een hoger niveau.
 • Zittende werknemers die vanuit een niveau 1 functie willen doorstromen naar niveau 2 in een verkort opleidingstraject en zonder ambitie/noodzaak om onmiddellijk een diploma te behalen.

Overzicht trainingsprogramma

Dag 1

Thema’s theorie: methodisch werken, hygiënisch werken, positieve gezondheid.

Vaardigheidstraining: handhygiëne en barriereverpleging, bedden afhalen en opmaken.

Dag 2

Thema’s theorie: ruimtes opruimen en schoonmaken, voorraadbeheer, chronische ziekten, zelfredzaamheid en eigen regie cliënt.

Vaardigheidstraining: ruimtes en materialen schoonmaken, uitleg geven aan cliënt.

Dag 3

Thema’s theorie: textiel wassen, keuken schoonmaken, dementie, omgaan met gedrag, belang van muziek.

Vaardigheidstraining: textiel sorteren/wassen/strijken, veilig werken, kleine reparaties, keuken schoonmaken.

Dag 4

Thema’s theorie: voeding en diëten, slikproblemen, onderhoud in keuken, eten bereiden en serveren, beweeg- en recreatieve activiteiten.

Vaardigheidstraining: onderhoud in de keuken, eten bereiden en bewaren, helpen met eten, opruimen en afwassen.

Dag 5

Thema’s theorie: HACCP, sociale activiteiten, omgaan met gedrag

Vaardigheidstraining: HACCP, gerecht bereiden en serveren, opruimen en afwassen.

Afronding en beoordeling leertraject: na dag vijf leveren deelnemers hun portfolio in. Als dit voldoet aan de gestelde eisen, mogen ze het examen in de praktijk doen.

Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen is het mogelijk dat een gedeelte van het onderwijs online aangeboden wordt. Deelnemers komen dan in een online leeromgeving bij elkaar, volgen onderwijs van de docent en krijgen ook binnen de online leeromgeving groepsopdrachten.

Toelatingseisen

 • Vmbo-basis of vergelijkbaar
 • Beheersing van de Nederlandse taal  i.v.m. het kunnen volgen van de lessen.
 • Minimaal acht uur per week werkzaam in de zorg.
 • Begeleiding van een werkbegeleider/praktijkopleider op de werkplek.
 • Deelnemer is bereid om tijd te stoppen in het leertraject en heeft gelegenheid tot zelfstudie (twee tot drie uur in de week).

Studieduur

De leereenheid duurt maximaal vijftien weken en omvat vijf lesdagen van zes klokuren. Daarnaast moet de deelnemer rekening houden met zelfstudie van ongeveer twee tot drie uur per week.

Locatie

De lessen vinden plaats in Amersfoort, de locatie wordt nader bepaald. Het is ook mogelijk deze leereenheid in-company aan te bieden.

MBO-certificaat

Nadat deelnemers de bij de leereenheid behorende portfolio-opdrachten hebben behaald, mogen ze het praktijkexamen van de volgende werkprocessen doen:

 • B1-K1-W2: Maakt ruimtes gebruiksklaar
 • B1-K1-W3: Treedt op als aanspreekpunt
 • B1-K1-W7: Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
 • B1-K1-W8: Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
 • P2-K1-W1: Ondersteunt bij wonen en huishouden
 • P2-K1-W3: Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Als de deelnemer het examen met goed gevolg afsluit ontvangt de deelnemer een landelijk erkend MBO-certificaat Ondersteunen bij wonen en welbevinden (C0033 M-vTE 1).

De leereenheid maakt deel uit van het project Onderwijs Op Maat, een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen door middel van leereenheden. Bekijk voor meer informatie  de video over de leereenheid. 

Vervolgmogelijkheden

Na het behalen van de leereenheid kan de deelnemer doorstromen naar de opleiding Dienstverlener Helpende Zorg en Welzijn niveau 2. Het mbo-certificaat voor de leereenheid geeft binnen deze opleiding vrijstelling voor de genoemde werkprocessen.

Kosten

Zolang de subsidie loopt kunnen wij dit kosteloos aanbieden. Voor de actuele status van de subsidieregeling kun je contact met ons opnemen. Buiten de subsidie om € 725,- per deelnemer. Kosten voor een groep in overleg.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze opleiding, neem dan contact op met Marjolein van Vulpen, telefoon 06 53 40 14 45 of met Nienke van de Biezen, telefoon 06 34 47 10 92.