BIG online scholing klinisch redeneren

BIG online scholing klinisch redeneren

  • Niveau 4
  • Volwassenenonderwijs

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / Niveau 4

Duur

0-0,5 jaar

Startdatum

start voorlopig niet, zie meer weten

Kosten

€ 150,-

Vooropleiding

Diploma Verpleegkundige

Inhoud scholing

Ter voorbereiding van het mondeling examen klinisch redeneren bieden we een online scholing van drie uur aan waarin vooral tijd besteed wordt aan het oefenen aan de hand van casuïstiek.

Je bereidt je op dit onderdeel voor aan de hand van het PAN-Model en het zakboekje van het klinisch redeneren. Tijdens de scholing wordt kort de theorie herhaald en is er ruimte voor het stellen van vragen. Daarna wordt er in geoefend in het klinisch redeneren aan de hand van branche specifieke casuïstiek.

Je moet als verpleegkundige tijdens het mondeling examen klinisch redeneren kunnen aantonen dat je:

  • een verpleegkundige diagnose kan stellen en weet welke benodigde verpleegkundige zorg, verzorging en psychosociale begeleiding, volgens protocollen en richtlijnen nodig is;
  • tijdig veranderingen in de gezondheidstoestand kan signaleren en verantwoordt welke passende actie, teneinde het herstel te bespoedigen c.q. het risico op verergering van ziekte te verminderen wordt ingezet.

Meer weten?

In verband met de coronacrisis is de BIG herregistratieverplichting tijdelijk uitgesteld. Om die reden wordt er momenteel geen scholing gepland. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar onze accountmanagers.