Kraamopleiding Verzorgende-IG

BBL-opleiding Verzorgende IG, Specialisatie kraamzorg (18 - 24 maanden)

  • Niveau 3
  • Volwassenenonderwijs

VIG-diploma met specialisatie Kraamzorg

Deze BBL-opleiding is bedoeld voor deelnemers die graag in de kraamzorg willen gaan werken en het VIG-diploma specialisatie kraamzorg (voorheen: Uitstroom in de Kraam) willen behalen. De verzorgende-IG werkt met zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen. Zij biedt kortdurende zorg en ondersteuning en assisteert bij de partus.

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / 3

Duur

1,5-2 jaar

Startdatum

September 2022

Kosten

€ 612,-, zie onder

Vooropleiding

Zie onder

Lestijden

08.30 - 17.00 uur

Flexibel onderwijs

We vinden het belangrijk dat een deelnemer de ruimte krijgt om (deels) in eigen tempo te bepalen wanneer welke beroepsthema’s gevolgd worden. Lessen kunnen klassikaal zijn, online of op het werk. Aan elk beroepsthema zijn leeruitkomsten gekoppeld. Mocht deze kennis al eerder opgedaan zijn, dan kan dit betekenen dat deze beroepsthema’s theoretisch niet meer gevolgd hoeven te worden waardoor versnelling van de studie mogelijk is.

De studentcoach ondersteunt iedere deelnemer bij dit leerproces. Op deze manier bieden we maximale mogelijkheden voor iedere deelnemer om studie, werk en privé goed met elkaar te kunnen combineren.

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan beroepsthema’s die met de VIG-opleiding te maken hebben. Denk hierbij aan een beroepsthema als basiszorg, werknemerschap, voorlichting en preventie, EHBO, reanimatie en BHV en Kind en Kraam (keuzedeel).

Ieder beroepsthema omvat casussen die afgestemd zijn op de diverse werkvelden behorende bij deze opleiding. Deze casussen zijn in samenwerking met partners in het werkveld ontwikkeld. Daardoor zijn ze altijd herkenbaar, actueel en authentiek.

Omdat deze opleiding een door de overheid erkend diploma oplevert, komen er ook algemene beroepsthema’s aan bod zoals rekenen en Nederlands. Ook hiervoor geldt: als er al veel kennis over is opgedaan, dan kunnen deze beroepsthema’s vrijstelling van onderwijs opleveren. Examineren van Nederlands en rekenen aan het einde van de opleiding is wel verplicht (door de overheid opgelegd).

Toelatingseisen

De deelnemer dient te beschikken over:

  • Aantoonbaar werk- en denkniveau op mbo-niveau 3.
  • Nederlands en rekenen op gemiddeld 2F niveau.

Een arbeidsovereenkomst bij een erkende Kraamzorginstelling is voorwaarde om aan de opleiding deel te kunnen nemen.

Een arbeidsovereenkomst van minimaal 18 uur bij een erkende instelling is voorwaarde om aan de opleiding deel te kunnen nemen.

Bij twijfel of de deelnemer over de juiste eisen voldoet kan voor aanvang van de opleiding een TOA toets Nederlands lezen/ luisteren afgenomen worden en/of een capaciteitentest.

Locatie / lesdag

De lessen worden gegeven op de Vondellaan 174 Utrecht en vinden één keer per week overdag plaats. De vaste lesdag wordt dinsdag.

Verplichte vaardigheidsdagen

Bij deze opleiding is het noodzakelijk dat u aan het begin van u opleiding een paar extra vaardigheidslessen volgt. De data van de extra vaardigheidsdagen volgen nog. 

Lesmateriaal

De deelnemer dient de beschikking te hebben over een laptop met camera en internetverbinding om online lessen te kunnen volgen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van boeken en licenties die door de deelnemer zelf (of desbetreffende zorgorganisatie) aangeschaft dient te worden.

Informatie over aanschaf van bovenstaand materiaal wordt met de uitnodiging voor de eerste lesdag meegestuurd.

Diploma

Na de beroepsthema’s met goed gevolg doorlopen te hebben en voldaan hebbend aan alle exameneisen ontvangt de deelnemer het landelijk erkende diploma ‘Verzorgende-IG’.

Na de opleiding

Na de opleiding kan de VIG Kraamverzorgende behalve in de kraamzorg ook gaan werken in de verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk- en/of lichamelijk beperkte mensen of in de thuiszorg.

Na het afronden van de opleiding kan de deelnemer ook doorstromen naar bijvoorbeeld de opleiding Verpleegkunde of Maatschappelijke Zorg niveau 4 en daar met vrijstellingen instromen.

Kosten 

Het wettelijk verplichte cursusgeld bedraagt per schooljaar € 612,- (tarief augustus 2021). De boeken en het overige lesmateriaal bedraagt voor de gehele opleiding ongeveer € 565,- (exclusief laptop).

Studenten krijgen voor het schooljaar 2021-2022 50% korting op wettelijk verplicht lesgeld en betalen dus € 306,-.

Meer weten?

Voor informatie kunt u contact opnemen  met Lydia Vertegaal of 06 40 74 89 00.
Wilt u als werkgever meer weten over deze opleidingen, dan kunt u contact opnemen met Marjolein van Vulpen, tel. 06 53 40 14 45.