Basiscursus Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen

Basiscursus Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen

De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, een hospice of in een (kleinschalige) wooneenheid.

Deze cursus levert 18 accreditatiepunten op bij V&V!

 • Vooropleiding

  Verpleegkundige
 • Startdatum

  12 oktober 2021 (Utrecht)
 • Lestijden

  18.30 tot 21.30 uur
 • Locatie

  Amersfoort, Utrecht of incompany
 • Duur

  zes bijeenkomsten
 • Kosten

  € 595,-
 • Diploma

  Bewijs van deelname

De verpleegkundige werkt met cliënten met een levensbedreigende aandoening met verschillende klachten en symptomen die van invloed zijn op het welzijn en de kwaliteit van leven. 

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert door het voorkomen en verlichten van lijden en richt zich op het behandelen van pijn en andere problemen op lichamelijk-, psychosociaal- en spiritueel gebied. 

ROC Midden Nederland werkt samen met de Netwerken Palliatieve Zorg regio Midden Nederland.

Inhoud opleiding

Door de toenemende complexiteit van de zorg is het noodzakelijk dat de verpleegkundige de methodiek van palliatieve besluitvorming beheerst, multidisciplinair kan samenwerken en inspelen op de individuele wensen en behoeften van de cliënt. Na de cursus kunt u:

 • Verwoorden wat de basisprincipes van palliatieve zorg zijn
 • Voorbeelden geven van (ethische) dilemma’s in de palliatieve zorg, deze analyseren en bespreekbaar maken (over beslissingen rond het levenseinde)
 • De specifieke zorgaspecten van palliatieve zorg voor een cliënt op lichamelijk, sociaal, psychisch en spiritueel gebied met collega’s bespreken/ bediscussiëren en uw eigen standpunt onderbouwen
 • Uitleggen welke voorwaarden en verpleegkundige competenties noodzakelijk zijn om constructief met andere disciplines, de cliënt en mantelzorgers samen te werken
 • Een ‘plan van aanpak’ bespreken: hoe de verpleegkundige de palliatieve zorg monitort en efficiënt en doelmatig afstemt met de cliënt, mantelzorgers en andere disciplines
 • De balans opmaken over welke verpleegkundige competenties u beheerst en welke u nog kunt verbeteren in uw contact met de cliënt tijdens de palliatieve fase

Locatie en lesdagen

De lessen worden gegeven op de Vondellaan 174 in Utrecht. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. 

Lesdag 1 school (kennismaking)
Lesdag 2 digitaal
Lesdag 3 school (gesprekstechnieken)
Lesdag 4 digitaal
Lesdag 5 digitaal
Lesdag 6 school (afronding)

Bewijs van deelname en Accreditatie

De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname bij aanwezigheid van alle bijeenkomsten en als hij een actieve bijdrage heeft geleverd aan de opdrachten. 
ROC Midden Nederland is opgenomen in het kwaliteitsregister van V&V. Tevens voldoet deze cursus aan de eisen die door de zorgverzekeraars worden gesteld aan verpleegkundigen die palliatieve zorg verlenen.

Kosten

De scholingskosten  zijn € 595,-  exclusief 'Beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase' (€ 5,- incl. verzendkosten).
De prijs voor een incompany traject wordt in overleg vastgesteld.

Meer informatie

Lydia Vertegaal regio Utrecht 06 40 74 89 00 of  Annerieke Buis regio Amersfoort (030) 754 77 87

Wilt u meer informatie over onze opleidingen?