Training Ondersteunen bij Persoonlijke Verzorging

ADL training Ondersteunen bij Persoonlijke Verzorging

De training is bedoeld voor cursisten die werkzaam zijn in een verpleeg- of verzorgingshuis, thuiszorg, GGZ-instelling of een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg en niet in het bezit zijn van een diploma helpende of verzorgende.

 • Vooropleiding

  Zie onder
 • Startdatum

  In overleg
 • Lestijden

  In overleg
 • Locatie

  Amersfoort, Utrecht of incompany
 • Duur

  Vijf lesdagen
 • Kosten

  Op aanvraag
 • Diploma

  Bewijs van deelname

Inhoud training

Bij zorginstellingen is behoefte aan medewerkers die cliënten ondersteunen bij de persoonlijke verzorging. Naast het theoretische deel bestaat de opleiding uit opdrachten die uitgevoerd worden in de beroepspraktijk. De categorie cliënten en de context kan variëren: thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap.

Om de opleiding vergelijkbaar te maken met de Deelkwalificatie 302 (basiszorg) van de 'oude' opleiding verzorgende, zijn de onderdelen wondverzorging en medicatie toegevoegd. Inhoud:

 • Relevante anatomie/fysiologie
 • Hygiënisch werken
 • Zorg voor bed en omgeving
 • Persoonlijke verzorging van de cliënt
 • Zorg voor eten en drinken
 • Zorg voor uitscheiding
 • Transfertechnieken
 • Vitale functies
 • Reanimatie
 • Wondverzorging (basis)
 • Medicatie (oraal)

Wat leert u?

De inhoud van de opleiding is gebaseerd op Kerntaak 1 van de opleiding Verzorgende-IG: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier. De cursist:

 • Kan gegevens verzamelen om de zorg- en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen en stelt (mede) het zorgplan op
 • Biedt ondersteuning bij persoonlijke verzorging in verschillende zorgsituaties
 • Observeert en signaleert continu veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden
 • Rapporteert de bevindingen aan betrokken deskundigen en zet zo nodig vervolgstappen in gang
 • Begeleidt en stimuleert de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk gebied
 • Stemt de zorgverlening of ondersteuning af en evalueert met alle betrokkenen

Toelatingseisen

Om aan de opleiding Ondersteunen bij Persoonlijke Verzorging deel te kunnen nemen moet de deelnemer minimaal 20 weken à 16 uur werken bij een SBB-erkende instelling voor de opleiding Verzorgende IG of Verpleegkundige. De instelling zorgt voor stagebegeleiding en -beoordeling.

Locatie

De lessen worden gegeven op de locatie van ROC Midden Nederland op de Maatweg 3 in Amersfoort of Vondellaan 174 in Utrecht of op locatie van de zorginstelling.

Certificering/diploma

Als de opleiding Ondersteunen bij Persoonlijke Verzorging succesvol wordt afgesloten ontvangt de deelnemer het bewijs van deelname ‘Ondersteunen bij persoonlijke verzorging’.

Meer informatie 

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Lydia Vertegaal Regio Utrecht en met Annerieke Buis regio Amersfoort. Wij helpen u graag.

Wilt u als werkgever meer weten over deze opleidingen neemt u voor de regio Utrecht dan contact op met Marjolein van Vulpen, tel. 06 53 40 14 45. Voor de regio Amersfoort met Frank Holtkamp tel 06 24 82 67 17.

Heeft u een vraag?