Samenwerken aan goed onderwijs met de vakmensen uit de praktijk wordt nu nog belangrijker.

Johan Spronk

Wellicht zullen we het anders moeten doen. Maar wat niet verandert; onze studenten zijn de professionals van de toekomst, wij maken goed onderwijs en dat doen we graag samen met u!

Soms zou je willen dat de realiteit anders is. En dat is zeker het geval in deze tijden. Niemand wil het coronavirus, niemand wil de gezondheidscrisis die voor sommigen ook lijkt uit te monden in een sociale, psychische en/of economische crisis. Het is voor sommigen in onze omgeving een persoonlijk drama, dat is verschrikkelijk.

Kwalitatief Beroepsonderwijs
Maar ondanks alles hebben we keihard gewerkt en met resultaat. Met elkaar hebben we, zo goed als mogelijk, het onderwijs vorm gegeven. De vraag is of we nog hoogwaardig beroepsonderwijs kunnen leveren? Dat is in deze tijd moeilijk. De kracht van ons onderwijs ligt natuurlijk in het praktijkonderwijs. Dat lijkt nu op sommige plekken niet volledig haalbaar. Maar we willen juist onze passie, onze betrokkenheid zo graag omzetten in goed onderwijs voor onze studenten en het bedrijfsleven. We werken er keihard aan om ruimte te zoeken in de regels om het onderwijs te bieden die recht doet aan het opleiden van vakmensen.

Vakmensen blijven opleiden
Maar dat kunnen we niet alleen, zeker nu niet. Daar waar we nu moeite hebben om onze studenten het praktijkonderwijs te bieden die men van ons verwacht beroepen we ons nu op de praktijk, de bedrijven. Samenwerken aan goed onderwijs met de vakmensen uit de praktijk wordt nu nog belangrijker. Studenten hebben die beroepspraktijk en/of leerwerkplekken hard nodig. En samen kunnen we in het nieuwe onderwijs van afstandsleren, met virtuele begeleiding en vooral ook het praktijkonderwijs op de werkvloer de nieuwe normen van de toekomst neerzetten. Hoe moeilijk het soms ook is, juist nu is het belangrijk dat we onze vakmensen van en voor de toekomst blijven opleiden. Tijdens de vorige crisis hebben we soms andere keuzes gemaakt en daar hebben we later spijt van gehad. Toen hadden we een tekort. Laat u helpen door subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld subsidie voor praktijkleren).

Wim Sonneveld zingt in het bekende chanson Het Dorp, “… De nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek”. Wellicht wordt het nooit meer zoals ‘vroeger’. Zullen we het anders moeten doen, maar wat niet verandert; onze studenten zijn de professionals van de toekomst, wij maken goed onderwijs en dat doen we graag samen met u.

Johan Spronk, voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland

2 juni 2020
  • Bedrijfsopleidingen