Nieuwe voltijdopleiding Antroposofische Kinderopvang

Speelsituatie kinderdagverblijf

ROC Midden Nederland werkt samen met de School voor Antroposofische Kinderopvang aan een nieuwe 3-jarige voltijdopleiding een nieuwe 3-jarige voltijd opleiding ‘Pedagoog antroposofische kinderopvang’ op mbo 4 niveau. De opleiding start per 1 september 201 en wordt na twee jaar gecombineerd in een bbl-traject.

Met de introductie van de 3-jarige opleiding biedt de School voor Antroposofische Kinderopvang het hoofd aan het grote tekort in Nederland aan kwalitatief goed en gekwalificeerd personeel in de kinderopvang.

Groeispurt antroposofische kinderopvang
Dit vormt een groot maatschappelijk probleem. De vraag naar antroposofische kinderopvang maakte de afgelopen jaren een groeispurt door. Toch ontbrak het in Nederland vooralsnog aan een mbo-4 opleiding, die zich specifiek toespitst op antroposofische pedagogiek. Ook stelt de overheid steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland.

Uniek karakter
Mirte Madelief van Zundert, mede-initiatiefnemer van de BOL-opleiding is opgetogen over de start van de nieuweopleiding: ‘Met de School voor Antroposofische Kinderopvang komen wij tegemoet aan alle ouders die hun kind graag antroposofische kinderopvang gunnen. Het unieke aan de nieuwe 3-jarige opleiding is de samenwerking met ROC Midden Nederland. Het ROC verzorgt het meer algemene deel, zoals rekenen, taal en Engels en de School voor Antroposofische Kinderopvang specifieke antroposofische vakken, zoals euritmie, muziek en beeldende vorming.’ Gezamenlijke werken we aan pedagogiek en de beroepsvoorbereiding.

Losse opleidingsmodulen
De School voor Antroposofische Kinderopvang timmert in hoog tempo aan de weg. Het opleidingsinstituut in Utrecht startte in september al een 1,5-jarige Kopopleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg /BBL) opleiding ‘Pedagoog antroposofische kinderopvang’. Dit is een deeltijdopleiding voor mensen die al in de antroposofische kinderopvang werken. In september 2019 gaat de tweede BBL-lichting van start. Ook biedt de school op korte termijn losse opleidingsmodulen, gericht op antroposofische kinderopvang. Daarnaast organiseert de School voor Antroposofische Kinderopvang jaarlijks antroposofische scholingsdagen. De eerstvolgende scholingsdag vindt zaterdag 16 maart plaats in Zeist.

8 februari 2019
  • Bedrijfsopleidingen