Leven lang ontwikkelen in de zorg

Leven lang ontwikkelen in de zorg

Als je het hebt over ‘een leven lang ontwikkelen’ dan bedoelen we het bijhouden van de ontwikkelingen in het vak, en nieuwe en aangepaste beroepen. Maar een leven lang ontwikkelen gaat ook over
kansen, nieuwe wegen en het volgen van je hart. Daar hebben we het over in dit gesprek met Tea Grasdijk, opleidingscoördinator bij zorginstelling De Brug, Bilthuysen & Lyvore. Over zij-instromers die kiezen voor de zorg en bewoners helpen met de individuele zorg en de dagelijkse activiteiten. Waarom?  Een van de zij-instromers zei het als volgt; ‘Ik was als mondhygiëniste klaar met commerciële wereld.’

Zorg in coronatijd
Tea heeft er net enkele diensten opzitten in de directe zorg met bewoners, want de corona zorgt voor flinke pieken in het aantal zieken onder de collega’s. ‘Met een verpleegkundige achtergrond vind ik het logisch om het eigen werk maar even te laten. Het is toch ook wel weer leuk en fijn om direct in de zorg bezig te zijn en mensen op een andere manier te helpen. De zorg om de bewoners gaat nog altijd wel voor’, zegt Tea.

Zij-instromers in de zorg
‘Ja, en we komen nog altijd mensen tekort,’ vertelt Tea. ‘Door de krapte op de arbeidsmarkt trekken we ook zij-instromers aan zonder ervaring in de zorg. Bij De Brug deden we voor deze groep al een eigen training “tillen en transfer” en een training ADL (Activiteiten Dagelijks Leven). Maar we hadden het idee dat dit niet voldoende was om de juiste zorg te verlenen en wilden we daar meer kennis en vaardigheden aan toevoegen. Toen we hoorden van de nieuwe leereenheid Individuele Zorg Verlenen van het Gezondheidszorg College zijn we daar samen met Bilthuysen direct achteraan gegaan. De leereenheid biedt onze collega’s extra ondersteuning. Hierdoor voelen zij zich zelfverzekerder en hebben meer inzicht in wat ze zien/doen omdat ze meer achtergrond en training krijgen over bijvoorbeeld mondzorg, aankleden, voeding, etc.’

Twee groepen per jaar
In februari 2020 is de eerste groep gestart van de leereenheid Individuele zorg Verlenen en inmiddels is groep twee alweer klaar en ontvangt binnenkort het certificaat. Tea: ‘Gelukkig kunnen we de lessen op locatie doen in een grote ruimte zodat we dus ook in deze coronatijd nog fysieke lessen kunnen doen. In januari 2021 starten we alweer de volgende groep. Er is dus voldoende animo en ook vanuit de instellingen is er behoefte aan meer zij-instromers die in de zorg willen gaan werken. De Bilthuysen werft nu specifiek voor zorgondersteuner’ aldus Tea.

Eerder verworven competenties
De samenstelling van de groepen is heel divers. Het merendeel is vrouw en alle niveau’s zijn vertegenwoordigd. Deze zij-instromers komen van zeer verschillende branches en nemen veel eigen ervaring mee in de groep. Tea: ‘De komende tijd gaan we kijken of we de kennis en ervaring die iemand al heeft bij binnenkomst nog beter kunnen aansluiten op een persoonlijk leer- of ontwikkelplan. Dat doen we nu al bij de helpenden en verzorgenden.
Voor collega’s die met een lager niveau instappen biedt de training de mogelijkheid om met de leereenheden te ‘stapelen’ en zo uiteindelijk toch een diploma te behalen.’

Kwalificatie en doorstroom
Voor de organisatie is het belangrijk dat het personeel van de instelling beschikt over de juiste diploma’s. Tea: ‘We willen als werkgever graag gekwalificeerde en gediplomeerde medewerkers in dienst hebben. De leereenheid geeft allereerst handvatten om het werk goed te doen. Het is belangrijk voor de collega’s om waardering te krijgen en om daadwerkelijk een certificaat of diploma te behalen. Het mooie is dat een aantal van hen ook weer doorstroomt naar een volgende of hogere opleiding.’ Daarmee besluit Tea dit gesprek over de leereenheid Individuele Zorg Verlenen, over zij-instromers, over liefde voor het vak en kansen voor een nieuw perspectief.

Een leven lang ontwikkelen? Dat is ontwikkelen in je vakgebied, de durf hebben om ‘over te stappen’ of je droom achterna te gaan. In de zorg zijn er daar genoeg kansen voor. Instellingen als De Brug, Bilthuysen & Lyvore bieden diverse mogelijkheden.

Wilt u meer weten over de leereenheid Individuele zorg verlenen, niveau 2? Mail of bel dan met Esther Marskamp of 06 40 22 86 48.

7 januari 2021
  • Bedrijfsopleidingen
  • ROC Midden Nederland