Duurzame inzetbaarheid in de glashandel

Cara Stekelenburg, Stekelenburg Glas

In de glasbranche verandert er veel en normen en richtlijnen worden continu aangescherpt. Nog niet zo lang geleden werden huizen gewoon met enkel glas gebouwd. Tegenwoordig moeten twee- en drievoudig isolatieglas met isolerende gassen en extra isolerende Low-E coatings gebruikt worden om de isolatiewaarde en daarmee gepaard gaande energiebesparing te verhogen. Eenzelfde ontwikkeling is er te zien in de wet- en regelgeving rond veiligheidsbeglazing. Gehard en gelaagd glas worden steeds meer gevraagd.  Tegelijkertijd is de glasbranche ook aan het vergrijzen; instroom van jonge mensen blijft achter, dus gericht opleiden lijkt hard nodig! Het bedrijfsleven en Bedrijfsopleidingen ROC MN hebben de handen ineen geslagen om de mbo opleiding glaszetten weer nieuw leven in te blazen. Deze wordt per september 2021 aangeboden in Nieuwegein.

Wij spraken daarover met Cara Stekelenburg, directeur van Glashandel Stekelenburg te Nieuwegein en mede initiatiefneemster voor het ‘Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO) van de glaszetter.

"Wij bewegen mee met de markt en onze medewerkers blijven zich ontwikkelen!"

 “Vanwege de ook bij ons aanwezige vergrijzing is duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers door opleiden en kennisoverdracht van de praktijkopleider (of leermeester) aan de nieuwe instroom van groot belang. Het dient ook meerderen doelen; zittend personeel wordt door de begeleiding van studenten ook gestimuleerd om kritisch naar hun eigen werk te kijken, zij moeten er ook wat van opsteken! Wat wij verwachten van het ROC, is begeleiding van de student én praktijkopleider, door structuur te bieden, gesprekken te voeren en voortgang te monitoren. Leidraad zou het werkboek kunnen zijn wat door student en praktijkopleider ingevuld wordt.
De glasbranche is innovatief, volop in beweging en ontwikkelt zich snel onder invloed van o.a. de verduurzamingsagenda, wij zullen dus mee moeten bewegen, vandaar dat wij erg blij zijn met de opleiding zodat onze medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen!”

17 mei 2021
  • Bedrijfsopleidingen
  • ROC Midden Nederland