De sector welzijn en Bedrijfsopleidingen

Kinderopvang

‘De welzijnssector is volop in beweging en kent een groeiende behoefte aan gekwalificeerde medewerkers. Deels ingegeven door wet- en regelgeving komt er meer aandacht voor kwaliteit.

Zo stelt de kinderopvang extra eisen ten aanzien van de taalvaardigheid van hun medewerkers en moeten ze verplicht bijgeschoold worden over bijvoorbeeld de ontwikkeling van baby’s. Een leven lang ontwikkelen en volwassenenonderwijs, daar ligt de focus van bedrijfsopleidingen.’. Aan het woord is Hannie van Beers, accountmanager Welzijn bij Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland. ‘We sluiten met Bedrijfsopleidingen aan op de veranderende vraag en bepalen samen met bedrijf of organisatie de centrale vraag: wat hebben jullie medewerkers nodig en welke opleiding sluit het beste aan? Hoe kunnen we die verder op maat maken door bijvoorbeeld gerichte keuzedelen toe te voegen of samen te ontwikkelen?’

 ‘We bieden enkele korte cursussen en trainingen maar we zij vooral sterk in bbl op maat,’ zegt Hannie ‘feitelijk is geen enkele bbl-opleiding hetzelfde. De basis en het diploma zijn gelijk, maar de opleidingsduur kan wisselen en we bieden ook maatwerk in de vorm van keuzedelen. Binnenkort starten we met een vijftal keuzedelen die als aparte module te volgen zijn. De student ontvangt dan een officieel erkend certificaat dat bij vervolgonderwijs kan dienen als vrijstelling.

Blended onderwijs biedt ook mogelijkheden om te differentiëren. In het najaar van 2018 heeft een groep bbl-docenten van het Welzijn College een speciale training ‘online begeleiden’ gevolgd. Ze experimenteren momenteel op verschillende manieren via een speciale digitale leeromgeving. Minder klassikale lessen, meer zelfstandige opdrachten en ‘on the job’ leren.

 Waarom kiest men voor ROC Midden Nederland en gaan ze niet naar een ander?
 ‘We investeren veel in onze relaties. De vraag naar gerichte scholing voor groepen medewerkers op locatie bij de klant groeit, wij denken met ze mee. We hebben een sterk onderwijsteam, veel docenten hebben recente ervaring in de beroepspraktijk. Het bbl-onderwijsteam is deskundig, docenten zijn bevlogen.’ Hannie klinkt echt trots. ‘We doen het gewoon goed. We luisteren naar de klant. Verkopen niet zo gauw nee, maar luisteren en komen samen met de klant tot passende opleiding met soms een extra certificaat zoals bijvoorbeeld Nederlands 3F of Vier VVE. De accountmanager adviseert en werkt een voorstel uit maar vervolgens hebben vooral de projectleiders intensieve contacten met de klanten. Altijd samen met opleidingsmanagers, ontwikkelaars en praktijkopleiders. We doen het samen. Onze focus is klantgerichtheid, ontwikkelingen vertalen naar goed onderwijs en samenwerken. En daarmee onderscheiden we ons.’

 Hoe ziet de toekomst er uit?
 Voor Hannie is dit duidelijk. ‘We gaan naar steeds minder standaard, naar meer en beter aansluiten bij de specifieke behoefte van onze klant. Ik geloof dat de samenwerking met bedrijven en organisaties echt een vlucht gaat nemen de komende jaren. Voorbereiden én begeleiden op het werk. Docenten vanuit de praktijk bij ons voor de klas, bijvoorbeeld als instructeur. Veranderingen gaan snel en we hebben elkaar nodig om hier telkens op in te kunnen spelen. Dat betekent flexibiliteit en slagvaardigheid en ons verder specialiseren in onderwijs voor volwassenen. Voor die medewerker, zij-instromer, alumnus of bedrijf met een ontwikkelbehoefte’.

Nieuw bij Welzijn
 Het Welzijn College heeft  in co-design met de school voor Antroposofische Kinderopvang een opleiding ‘Pedagoog antroposofische kinderopvang’ op mbo 4 niveau ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers die zich specifiek willen richten op de antroposofische kinderopvang. Zie voor meer informatie ook het artikel in deze nieuwsbrief.
Samen met Stichting Lezen is een keuzedeel ‘Specialist Leesbevordering 0-12 jaar ontwikkeld dat zowel in de BOL als de BLL maar ook als los certificeerbaar keuzedeel te volgen is.

7 februari 2019
  • Bedrijfsopleidingen