Cedeo-erkenning weer verlengd

Cedeo erkenning

Ruim 90% van de ondervraagde klanten geeft een score van 4 of hoger (tevreden tot zeer tevreden)

Ook nu behalen we een zeer hoge score (ruim 90%) op kwaliteit en klanttevredenheid en is de Cedeo-erkenning weer met twee jaar verlengd. Cedeo onderzoekt tweejaarlijks de kwaliteit van de Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder opdrachtgevers.

Uit het onderzoek door Cedeo onder opdrachtgevers blijken de sterke kanten van Bedrijfsopleidingen: flexibel, fijne samenwerkingspartner, klantgericht, concreet, persoonlijk contact, maatwerk, prettig in de communicatie en vlot en resultaatgericht. De manier waarop ROC Midden Nederland het contact met de opdrachtgevers onderhoudt en met hen meedenkt, valt positief op. Het onderzoek bestaat uit elf onderdelen: voortraject, opleidingsprogramma, uitvoering, opleiders, trainingsmateriaal, accommodatie, natraject, organisatie en administratie, relatiebeheer, prijs-kwaliteitsverhouding en tevredenheid opleiding/samenwerking totaal.

Tevredenheid over de opleiding en samenwerking
In het eindoordeel van de onderzochte opdrachtgevers over de opleidingen van ROC Midden Nederland zijn alle referenten tevreden tot zeer tevreden. Gevraagd naar de sterke kanten van de opleidingsaanbieder, wijst men vooral op de klantgerichtheid en het maatwerk: “Wat we afnemen is prima. Het gaat in goed overleg en harmonie, zonder stress”, “Waar andere partijen niet communiceren, denken zij mee. Ze staan ervoor open. Ze zien ons echt als klant”, “Ik vind bij hen een stukje flexibiliteit terug. Het is vaak maatwerk. Er wordt een hoop tijd en energie gestopt in dat kleine clubje van ons”, “Ze zijn echt een partner voor ons. Ze bewegen mee en leven zich in in de praktijk, de context. Ze zijn altijd bereid om te assisteren als er problemen zijn” en “Het is zeker geen eenheidsworst. Ze staan open voor maatwerk.” Ook over de docenten is men lovend: “De docenten zoeken altijd de verbinding met de praktijk”, “Ze gaan echt heel fijn en goed met de cursisten aan de slag, waardoor dingen op hun plek vallen”, “Ze weten echt heel veel”, “Ze hebben enorm veel ervaring en geven deze vol enthousiasme aan de cursisten door” en “Wij zijn niet een standaardschool. De docenten vinden het leuk en passen zich goed aan.”

Tot slot zegt men nog: “De communicatie is snel en direct”, “Ze proberen niet per se het hele vakgebied te claimen. Ze kiezen duidelijk voor bepaald expertise” en “Ze zijn deskundig en volgen de kaders goed. Ze proberen creatief te kijken maar zonder meteen buiten de lijntjes te kleuren. Dat geeft het vertrouwen. Je wilt toch dat het vakinhoudelijk goed zit.”

Naast deze lovende woorden, is er ook een verbeterpunt: “Ik zou graag zien dat de docent er wat strenger op toezag dat de gestelde deadlines worden gehaald.” Alle referenten bevestigen desgevraagd dat zij zonder meer genegen zijn om de maatwerkopleidingen van ROC Midden Nederland aan te bevelen bij derden.

Cedeo is een onafhankelijke instantie en voorziet in de behoefte aan inventarisatie en kwaliteitswaarborging ten behoeve van inkopers van opleidingen en andere HR-diensten. De Cedeo-erkenning geldt als hét keurmerk voor de hele Nederlandse HR-sector.

18 maart 2021
  • Bedrijfsopleidingen
  • ROC Midden Nederland