Klinisch redeneren en triage

De cursus klinisch redeneren en triage is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de zorg en zich willen verdiepen in de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis. Na deze cursus kunnen zij onderbouwen welke interventies ingezet moeten worden in desbetreffende situatie en kunnen zij adequaat handelen in  acute situaties (triage).