Keuzedelen - MBO-certificaten zorg

Beroepen veranderen steeds sneller. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Keuzedelen spelen daarbij een belangrijke rol. De Keuzedelen zijn een ‘plus’ bij de kwalificatie. Je volgt een keuzedeel om je in je opleiding of vakgebied te verbreden, te verdiepen of je voor te bereiden op de doorstroom naar een opleiding in mbo of hbo. Een keuzedeel sluit je af met een erkend mbo-certificaat.