Klachtenprocedure BIG Herregistratie

U kunt een klacht indienen tegen maatregelen, beslissingen en inhoud met betrekking tot het examen BIG Herregistratie verpleegkundige dat georganiseerd wordt door het MBO-samenwerkingsverband BIG Herregistratie verpleegkundige, bestaande uit de MBO Raad, de ROC’s die de scholing aanbieden en het ROC dat de examinering uitvoert. 

De termijn waarbinnen u een klacht kunt indienen start na de dag dat de schriftelijke uitslag van het door u gemaakte examen aan u is verzonden en bedraagt 10 werkdagen. Klachten die na deze termijn worden ingediend zullen niet in behandeling worden genomen. 
 

Ik heb een klacht over:
Door mij aan te melden geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken. ROC Midden Nederland gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden.