Verpleegkunde in de les

Beroepsinhoudelijke toets CIBG

Indien u een diploma verpleegkunde heeft behaald in het buitenland én u bent doorverwezen door het CIBG, dan dient u een zogenaamde Beroepsinhoudelijke toets af te leggen. Deze toets wordt afgenomen door de examenorganisatie voor de BIG Herregistratie verpleegkundige en is inhoudelijk gelijk aan het examen BIG Herregistratie verpleegkundige.

De regels rond de aanmelding en toetsing voor examen BIG Herregistratie en Beroepsinhoudelijke toets zijn gelijk, met uitzondering van de volgende elementen:

  • De deelnemers aan de Beroepsinhoudelijke toets betalen het examengeld aan het CIBG.
  • De deelnemers aan de Beroepsinhoudelijke toets mogen tijdens de toets een woordenboek gebruiken. Het woordenboek wordt uitgereikt door de examenleiding.
  • De deelnemers aan de Beroepsinhoudelijke toets hebben recht op toetstijdverlenging indien zij korter dan zes jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd. Het CIBG besluit wie hieraan voldoet en geeft dit op aan het examenbureau.
  • De deelnemers aan de Beroepsinhoudelijke toets ontvangen de uitslag van de toets van het CIBG.
  • De deelnemer aan de Beroepsinhoudelijk toets, die een onvoldoende heeft gehaald, kan zich niet automatisch opnieuw inschrijven, maar dient u eerst in contact te treden met het CIBG.

U kunt de overige informatie over de organisatie van de toets nalezen op de andere webpagina’s.